Facebook

Znikająca pani dyrektor?

2017-12-11 7:43:57

Od pewnego czasu odbieraliśmy częste skargi od jednego z anonimowych mieszkańców Pomiechówka na pracę dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku. Jego zdaniem pani dyrektor jest „ciągle na tajemniczych szkoleniach”. Informacji zasięgnęliśmy u źródła.

Jak czytamy w piśmie z Urzędu Gminy Pomiechówek, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pomiechówku kieruje dyrektor Agnieszka Brzezińska-Brańska. Jej powtarzająca się nieobecność związana była z udziałem w programie „Zaproś nas do siebie! 2017”, prowadzonym przez Dział Szkoleń i Profesjonalizacji Narodowego Centrum Kultury. 

Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku został zakwalifikowany do tego programu jako jeden z elitarnego grona 20 domów kultury w Polsce (drugie miejsce na liście rankingowej ponad 70 zgłoszonych). 

Projekt „Zaproś nas do siebie” jest realizowany od kwietnia do listopada br. w formie szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, spotkań i konsultacji z ekspertami. Jego celem jest wzmocnienie kompetencji pracowników instytucji kultury w obszarze programowania i rozwoju oferty programowej instytucji. Uczestnictwo w nim wiąże się ze wsparciem w przygotowaniu oferty programowej i marki instytucji kultury na 2018 rok, osadzonej na tożsamości miejsca, co jest sprawą niebagatelną w odniesieniu do prowadzonej przez Gminę Pomiechówek modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku. Program pomaga także w opracowaniu mapy zasobów lokalnych podmiotów kultury, odkryciu lokalnych kontekstów kulturowych oraz przeprowadzeniu diagnozy potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej gminy Pomiechówek i okolic.

Dodać należy, że udział w szkoleniach – tzn. podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest obowiązkiem pracowników, zwłaszcza zatrudnionych w sektorze kultury. Koszt wizyt studyjnych i warsztatów w ramach programu „Zaproś nas do siebie! 2017” ponosi Narodowe Centrum Kultury. 

Co więcej, mamy już efekty współpracy nawiązanej w ramach programu „Zaproś nas do siebie! 2017”. Dzięki niej gmina Pomiechówek bierze udział – jako jedna z 15 miejscowości w Polsce – w projekcie „Nasze Wielkie Historie”, polegającym na poszukiwaniu przez młodzież lokalnych historii związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.

Podsumowując, „Zaproś nas do siebie! 2017″ jako element profesjonalizacji lokalnych kadr kultury wpływa na podniesienie jakości działań kulturalnych i zwiększenie aktywności kulturalno-społecznej na naszym terenie.”

Jak z tego wynika, pani dyrektor nie szkoli się prywatnie za nasze pieniądze. Przeciwnie, szkoli się służbowo dla naszego wspólnego dobra.
Gratulujemy!

Piotr Korycki

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *