Znikająca pani dyrektor?

2017-12-11 7:43:57

Od pewnego czasu odbieraliśmy częste skargi od jednego z anonimowych mieszkańców Pomiechówka na pracę dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku. Jego zdaniem pani dyrektor jest “ciągle na tajemniczych szkoleniach”. Informacji zasięgnęliśmy u źródła.

Jak czytamy w piśmie z Urzędu Gminy Pomiechówek, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pomiechówku kieruje dyrektor Agnieszka Brzezińska-Brańska. Jej powtarzająca się nieobecność związana była z udziałem w programie “Zaproś nas do siebie! 2017”, prowadzonym przez Dział Szkoleń i Profesjonalizacji Narodowego Centrum Kultury. 

Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku został zakwalifikowany do tego programu jako jeden z elitarnego grona 20 domów kultury w Polsce (drugie miejsce na liście rankingowej ponad 70 zgłoszonych). 

Projekt “Zaproś nas do siebie” jest realizowany od kwietnia do listopada br. w formie szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, spotkań i konsultacji z ekspertami. Jego celem jest wzmocnienie kompetencji pracowników instytucji kultury w obszarze programowania i rozwoju oferty programowej instytucji. Uczestnictwo w nim wiąże się ze wsparciem w przygotowaniu oferty programowej i marki instytucji kultury na 2018 rok, osadzonej na tożsamości miejsca, co jest sprawą niebagatelną w odniesieniu do prowadzonej przez Gminę Pomiechówek modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku. Program pomaga także w opracowaniu mapy zasobów lokalnych podmiotów kultury, odkryciu lokalnych kontekstów kulturowych oraz przeprowadzeniu diagnozy potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej gminy Pomiechówek i okolic.

Dodać należy, że udział w szkoleniach – tzn. podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest obowiązkiem pracowników, zwłaszcza zatrudnionych w sektorze kultury. Koszt wizyt studyjnych i warsztatów w ramach programu “Zaproś nas do siebie! 2017” ponosi Narodowe Centrum Kultury. 

Co więcej, mamy już efekty współpracy nawiązanej w ramach programu “Zaproś nas do siebie! 2017”. Dzięki niej gmina Pomiechówek bierze udział – jako jedna z 15 miejscowości w Polsce – w projekcie “Nasze Wielkie Historie”, polegającym na poszukiwaniu przez młodzież lokalnych historii związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego “Niepodległa” na lata 2017-2021.

Podsumowując, “Zaproś nas do siebie! 2017″ jako element profesjonalizacji lokalnych kadr kultury wpływa na podniesienie jakości działań kulturalnych i zwiększenie aktywności kulturalno-społecznej na naszym terenie.”

Jak z tego wynika, pani dyrektor nie szkoli się prywatnie za nasze pieniądze. Przeciwnie, szkoli się służbowo dla naszego wspólnego dobra.
Gratulujemy!

Piotr Korycki

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…