Zmiany w opłacie targowej. Będzie lepiej?

2015-12-23 12:44:08

W gminie Pomiechówek zostały uchwalone nowe zasady i wysokość opłaty targowej. Jak tłumaczy skarbnik gminy, teraz będzie ona bardziej przejrzysta dla osób sprzedających

Wcześniejsze ustalenia zakładały bardzo zróżnicowane stawki, które urzędnicy starali się uprościć i dostosować do stanu faktycznego. Gmina została podzielona na trzy obszary w zakresie wysokości opłaty targowej.

Targowisko miejskie w Pomiechówku

 Za sprzedaż z jednego straganu sprzedający sadzonki i kwiaty zapłaci 8 zł, a 10 zł – jeśli sprzedaje inne towary. Kwota ta ulegnie zwielokrotnieniu w zależności od ilości zajętych straganów.
Jeśli sprzedaż odbywa się z samochodu poniżej 3,5 tony, opłata targowa wyniesie 20 zł, zaś z innego pojazdu lub samochodu powyżej 3,5 tony – 25 zł (bez względu na rodzaj dokonywanej sprzedaży).
Za zajęcie 1 m kwadratowego sprzedawca artykułów spożywczych i innych zapłaci 5 zł, a sadzonek i kwiatów – 3 zł (pod warunkiem, że nie są sprzedawane z samochodu i straganu).

Teren wsi Pomiechowo

Tu opłata targowa wyniesie 10 zł w przypadku sprzedaży kwiatów, a 15 zł za sprzedaż zniczy i innych towarów ze straganu.
Jeśli sprzedaż będzie się odbywać z samochodów, opłata wzrośnie o 5 zł (15 zł za kwiaty i 20 zł za znicze).
W przypadku sprzedaży bez użycia samochodu i straganu, opłata wyniesie 2 zł za sprzedaż kwiatów, 3 zł – zniczy, 5 zł – innych produktów.

Teren wsi Stanisławowo

8 zł zapłacą ci, którzy będą handlować ze straganu, a pozostali za każdy metr zajętej powierzchni zapłacą 3 zł.
W przypadku sprzedaży artykułów mieszanych będzie stosowana najwyższa ustalona opłata. Poza wymienionymi terenami za każdy metr kwadratowy zajętej pod sprzedaż powierzchni trzeba będzie uiścić 15 zł.
Przyjęte stawki ulegną obniżeniu o 50% w porównaniu ze stawkami z targowiska miejskiego podczas organizowanych w gminie festynów, kiermaszy i jarmarków.
– Jest to jedna z form zachęty dla wystawców do uczestnictwa w tego typu inicjatywach – powiedział wójt Pomiechówka, Dariusz Bielecki.
Anna Cichocka

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *