Facebook

Zapisz dziecko do przedszkola

2016-03-04 1:49:54

Rusza rekrutacja do żłobków i przedszkoli na terenie powiatu nowodworskiego. W większości placówek trwa tylko dwa tygodnie, więc rodzice maluchów muszą się spieszyć.

W Nowym Dworze rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdujących się przy szkołach podstawowych rozpocznie się 14 marca i potrwa do 29 marca. Rodzice kandydatów logują się do systemu elektronicznego naboru i składają wydrukowany z systemu wniosek wraz z dokumentami w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru. Komisja rekrutacyjna ogłosi listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 12 kwietnia o godz. 12:00, zaś listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 28 kwietnia o godz. 12:00.

W Nasielsku rekrutacja potrwa cały marzec. Rodzice składają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym między 1 a 31 marca. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się 14 kwietnia, zaś kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 22 kwietnia.

W Pomiechówku 1 marca rusza nabór do Przedszkola “Pod Dębami” im. Gen. Edmunda Knoll–Kownackiego i trwa tylko do 15 marca do godziny 15:00. Więcej czasu będą mieli rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie. Tam rekrutacja potrwa do 31 marca. Komisja rekrutacyjna ogłosi listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola i oddziału przedszkolnego 15 kwietnia o godz. 14:00, natomiast listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 29 kwietnia o godz. 14:00.

W Czosnowie złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym musi nastąpić między 1 marca a 15 marca. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do wiadomości 21 marca, natomiast lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 31 marca.

W Leoncinie rekrutacja do trzech gminnych przedszkoli dla dzieci w wieku 3-5 lat prowadzona będzie w okresie od 22 marca do 5 kwietnia, zaś informacja o wynikach zostanie podana do wiadomości 12 kwietnia. Rekrutację 6-latków do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (do tzw. zerówek) prowadzić będą dyrektorzy szkół.

W Zakroczymiu nie ustalono jeszcze terminu rozpoczęcia rekrutacji do gminnego przedszkola.

Uwaga: Wiele szkół i przedszkoli prowadzi rekrutację za pomocą elektronicznego systemu naboru, dlatego odsyłamy na strony internetowe placówek, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje, kryteria naboru i dokumenty do pobrania. Informacje można także uzyskać w sekretariatach przedszkoli i szkół.

AC

Podobne artykuły

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…