Facebook
ZAKROCZYM. Szkoła w Emolinku pozostanie

2020-08-20 2:07:37

Minister Edukacji Narodowej odrzucił odwołanie burmistrza Artura Ciecierskiego na decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty, który odmówił zgody na zamknięcie Szkoły Podstawowej w Emolinku. Jest to decyzja ostateczna, która oznacza, iż placówka, której uczniowie zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w nauce, w tym roku zlikwidowana nie będzie

Decyzja ministerstwa, choć spodziewana, musiała być bardzo trudna, bowiem Zakroczym czekał na nią ponad miesiąc. Teraz, gdy już nadeszła, daje rodzicom uczniów kolejne miesiące na dalszą walkę o szkołę i dobro ich dzieci. Będą to niestety miesiące bez wytchnienia, bowiem przyszłoroczny los szkoły nadal jest niepewny, a list, jaki burmistrz Artur Ciecierski wysłał do rodziców nie pozostawia złudzeń:

“Arkusz organizacji roku szkolnego 2020/21 przewiduje organizację zajęć łączonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Jak to wygląda w praktyce? Dzieci z różnych klas będą miały zajęcia, nawet z przedmiotów ścisłych takich jak j. polski, matematyka, j. angielski i inne, wspólnie z innymi klasami. Oznacza to realizację kilku różnych podstaw programowych na tej samej godzinie lekcyjnej. Klasy IV i V będą miały jednego wychowawcę, podobnie klasy VI i VII. Zajęcia z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, religii czy techniki będą miały na jednej godzinie lekcyjnej nawet 4 klasy wspólnie. Klasy II i III niemalże wszystkie zajęcia będą realizowały wspólnie. Zapewniam, że taka organizacja jest zgodna z przepisami prawa oświatowego, co więcej Mazowiecki Kurator Oświaty jako jeden z argumentów dla braku zgody na likwidację szkoły podał właśnie takie rozwiązanie. 

Zaznaczam, że w szkole nie będzie funkcjonowała świetlica. Zapewniam, że dzieci zostaną dowiezione do szkoły i odwiezione z niej bez względu na odległość zamieszkania, biorąc pod uwagę plan zajęć. Dzieci będą miały dostęp do księgozbioru, który zostanie usytuowany w salach lekcyjnych. Szkoła będzie funkcjonowała w systemie trójzmianowym. Oznacza to, że zajęcia dla niektórych klas mogą zaczynać się po południu i kończyć w porze wieczornej. Obecnie został stworzony zarys planu zajęć. Oddział przedszkolny będzie funkcjonował w godzinach 7:00 – 12:00. Zajęcia dla klas I – VIII odbywać się będą w godzinach 8:00 – 18:15. Należy jednak podkreślić, że to projekt planu biorący pod uwagę jedynie liczbę klas. Teraz, gdy wiemy, że szkoła nie zostanie obecnie zlikwidowana, przystąpimy do poszukiwania nauczycieli. Plan będzie trzeba ułożyć tak, aby zapewnić realizację podstawy programowej. Obowiązkiem organu prowadzącego szkołę jest zapewnienia bezpłatnego dostępu dzieci z obwodu danej szkoły do nauki. Z żadnych przepisów nie wynika w jakich godzinach ma funkcjonować szkoła. Może zdarzyć się tak, że zajęcia kończyć się będą jeszcze później. Szczegóły w tej sprawie zostaną przekazane Państwu na początku roku szkolnego, gdy znana będzie kadra pedagogiczna, liczba klas i liczba dzieci w klasach. Obecnie w szkole pozostało dwóch nauczycieli (oddział przedszkolny i klasa I), jednak jak już wiadomo poinformowali oni dyrekcję, że z uwagi na stan zdrowia nie przystąpią do pracy od 1 września 2020r. Szkoła musi zatem z dniem 1 września w pełni zatrudnić nauczycieli. 

Dodaję, że z uwagi na stanowisko Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2020r. (uchwała XXIII/215/2020) gmina Zakroczym nie przeprowadzi w najbliższym czasie żadnych remontów w szkole. Oznacza to m.in., że szkoła nie zostanie ogrzana w sezonie grzewczym w najbliższym roku szkolnym. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, gdy temperatura w szkole spadnie poniżej 18 stopni dyrektor szkoły ma prawo zawiesić zajęcia.  Organ prowadzący wskaże na czas określony/sezon grzewczy budynek zastępczy (najprawdopodobniej szkołę podstawową w Zakroczymiu). Dzieciom zostanie zapewniony dowóz.  Po zakończeniu sezonu grzewczego dzieci będą mogły kontynuować naukę w szkole podstawowej w Emolinku. (…)”.

Z dalszej części listu dowiadujemy się, że zajęcia będą prowadzone na trzy zmiany, a ostatni uczniowie mogą opuszczać budynek szkolny po 18:00. Artur Ciecierski zapewnia też w imieniu całego samorządu, że w przyszłym roku procedura zmierzająca do zamknięcia placówki będzie powtórzona, gdyż gminy nie stać na utrzymanie trzech szkół. Burmistrz wskazuje jednak możliwe cele, na jakie mógłby zostać przeznaczony budynek po zamkniętej szkole. Z rozesłanego pisma wynika, iż chce tam ulokować drugie gminne przedszkole lub uruchomić pierwszy żłobek, którego rzeczywiście bardzo brakuje.

W komentarzu dla naszej Redakcji burmistrz mówił:

Decyzje Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej w mojej ocenie są w znacznej mierze polityczne. Biorąc pod uwagę zaangażowanie w sprawę niektórych osób, a nawet posłów, nie mam w tej sprawie żadnych złudzeń. Rozumiem walkę o szkołę pewnej grupy rodziców. Jednak trzeba na problem popatrzeć szerzej. Szkoda, że nie dostrzegły tego wyżej wspomniane organy, które wydały wiążące dla gminy Zakroczym opinie i decyzje. Niestety żadne emocje i polityka nie zapewnią nam bankomatu na wydatki oświatowe. Dlatego brak możliwości likwidacji szkoły w tym roku szkolnym odbije się na całej oświacie w gminie, a to boli mnie bardzo. Musimy obniżać wydatki bieżące. Podkreślam, że oświata to nie cała gmina. Przykre jest to, że aspekt ekonomiczny w ogóle nie interesuje kuratora.

Burmistrz nie wyklucza utworzenia żłobka.

-Czyli jest tak: mamy możliwość opinii wiążącej, wtrącamy się w samorządność, wiemy co jest dla nich najlepsze, ale o finanse niech się martwią sami. Na pewno w nowym roku szkolnym będę dążył do ponownej likwidacji szkoły, gdyż nie mogę zatrzymać rozwoju oświaty w całej gminie, tylko teraz użyję innych argumentów. Ostatnie miesiące pokazały, że w gminie jest potrzeba utworzenia nowych miejsc przedszkolnych lub żłobka. Będziemy wspólnie z Radą Miejską analizować całą sytuację. Obecny budynek szkoły, wybudowany w czynie społecznym,  może dalej spełniać swoją rolę, czyli na potrzeby edukacji. Niekoniecznie musi tam być szkoła. W tym kierunku będę zmierzał – dodaje burmistrz Ciecierski.

Piotr Korycki

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *