Facebook

ZAKROCZYM. Skąd Twój Ród?

2019-05-22 12:22:36

II Polska edycja konkursu genealogicznego „Skąd twój ród” pod lokalną nazwą „Ja i moja rodzina” wchodzi na ostatnią prostą. W konkursie organizowanym przez naszą Redakcję, gminę Zakroczym i serwis Genealogia Polska udział bierze kilkudziesięciu uczniów z terenu gminy Zakroczym

Tegoroczna akcja została skierowana do uczniów klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku i Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu.

Celem konkursu jest zachęcenie do poznania przeszłości swoich przodków oraz dziejów dużej i małej Ojczyzny z perspektywy losów rodziny. Prace mogą mieć formę plastyczną (drzewo genealogiczne) i literacką. Przewidziane są główne nagrody w konkursie takie jak: voucher od serwisu Genealogia Polska na stworzenie prywatnej strony genealogicznej połączonej z pełnym serwisem użytkownika, nagrody rzeczowe od Burmistrza Zakroczymia dla zwycięzcy oraz za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca, a także pamiątkowe dyplomy dla wszystkich pozostałych uczestników. Planowane jest również publiczne udostępnienie nagrodzonych i wyróżnionych prac w formie wystawy w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu, jak też publikacji w internecie (www.nowodworski.info, www.genealogiapolska.pl) oraz publikacji prasowej w Tygodniku Nowodworskim.

Od dyrektorów szkół dowiadujemy się, iż udział w konkursie zadeklarowało dwadzieścioro uczniów ze szkoły w Wojszczycach. Będą to prace plastyczne. Uczniowie dopracowują jeszcze szatę graficzną, poprawiają pewne elementy, dopracowują szczegóły, rozmawiają z rodzicami i dziadkami o swoich przodkach, poznają historie rodzinne, imiona i nazwiska swoich przodków. Dla wszystkich jest to fascynujące i miłe przeżycie. Do pomocy uczniom w udzielaniu wyjaśnień wyznaczonych zostało dwóch koordynatorów.

Informuje o konkursie dotarła też do wszystkich uczniów w Emolinku. W chwili obecnej chęć udziału wyraziło i przystąpiło do wykonywania prac czternaścioro uczniów. Z pośród tych prac sześć będzie pracami literackimi, pozostałe to prace plastyczne. Prace są w fazie przygotowań. Tu także, do pomocy uczniom wyznaczono dwóch koordynatorów.

Z zakroczymskiej szkoły napłynęło osiem zgłoszeń. W tym przypadku będą to wyłącznie prace plastyczne.

Termin składania prac konkursowych mija 24 maja 2019 r.

Piotr Korycki

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *