ZAKROCZYM. Skąd Twój Ród?

2019-05-22 12:22:36

II Polska edycja konkursu genealogicznego “Skąd twój ród” pod lokalną nazwą “Ja i moja rodzina” wchodzi na ostatnią prostą. W konkursie organizowanym przez naszą Redakcję, gminę Zakroczym i serwis Genealogia Polska udział bierze kilkudziesięciu uczniów z terenu gminy Zakroczym

Tegoroczna akcja została skierowana do uczniów klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku i Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu.

Celem konkursu jest zachęcenie do poznania przeszłości swoich przodków oraz dziejów dużej i małej Ojczyzny z perspektywy losów rodziny. Prace mogą mieć formę plastyczną (drzewo genealogiczne) i literacką. Przewidziane są główne nagrody w konkursie takie jak: voucher od serwisu Genealogia Polska na stworzenie prywatnej strony genealogicznej połączonej z pełnym serwisem użytkownika, nagrody rzeczowe od Burmistrza Zakroczymia dla zwycięzcy oraz za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca, a także pamiątkowe dyplomy dla wszystkich pozostałych uczestników. Planowane jest również publiczne udostępnienie nagrodzonych i wyróżnionych prac w formie wystawy w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu, jak też publikacji w internecie (www.nowodworski.info, www.genealogiapolska.pl) oraz publikacji prasowej w Tygodniku Nowodworskim.

Od dyrektorów szkół dowiadujemy się, iż udział w konkursie zadeklarowało dwadzieścioro uczniów ze szkoły w Wojszczycach. Będą to prace plastyczne. Uczniowie dopracowują jeszcze szatę graficzną, poprawiają pewne elementy, dopracowują szczegóły, rozmawiają z rodzicami i dziadkami o swoich przodkach, poznają historie rodzinne, imiona i nazwiska swoich przodków. Dla wszystkich jest to fascynujące i miłe przeżycie. Do pomocy uczniom w udzielaniu wyjaśnień wyznaczonych zostało dwóch koordynatorów.

Informuje o konkursie dotarła też do wszystkich uczniów w Emolinku. W chwili obecnej chęć udziału wyraziło i przystąpiło do wykonywania prac czternaścioro uczniów. Z pośród tych prac sześć będzie pracami literackimi, pozostałe to prace plastyczne. Prace są w fazie przygotowań. Tu także, do pomocy uczniom wyznaczono dwóch koordynatorów.

Z zakroczymskiej szkoły napłynęło osiem zgłoszeń. W tym przypadku będą to wyłącznie prace plastyczne.

Termin składania prac konkursowych mija 24 maja 2019 r.

Piotr Korycki

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *