Facebook

ZAKROCZYM. Parodia demokracji

2020-01-27 2:15:33

W najbliższy piątek, 24 stycznia odbędzie się kolejna w tym roku sesja Rady Gminy Zakroczym. Być może będzie to jedno z ważniejszych spotkań radnych tej gminy na przestrzeni wielu, wielu lat. Radni, pochodzący w stu procentach z komitetu wyborczego burmistrza Artura Ciecierskiego będą głosować nad projektem uchwały tegoż burmistrza w sprawie likwidacji szkoły w Emolinku. Przeciwko planom burmistrza są nie tylko rodzice, ale także nauczycielskie związki zawodowe, w tym Związek Nauczycielstwa Polskiego

Już w pierwszych dniach stycznia na samorządowym BIP-ie pojawił się projekt rzeczonej uchwały wraz z jej uzasadnieniem. Czytamy w nim:

Zasadność likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku wynika z niżej opisanego stanu faktycznego i następujących przesłanek;

1. Niska liczba uczniów w większości oddziałów. Na dzień 2 stycznia 2020 r. liczba uczniów w poszczególnych klasach przedstawia się następująco: Klasa I – 3 uczniów, Klasa II – 4 uczniów, Klasa III – 7 uczniów, Klasa IV – 11 uczniów, Klasa V- 4 uczniów, Klasa VI – 10 uczniów, Klasa VII – 7 uczniów, Klasa VIII – 8 uczniów, Oddział Przedszkolny – 11 dzieci w tym: 4 sześciolatków (1 spoza gminy Zakroczym), 3 pięciolatków, 1 czterolatek i 3 trzylatków. W porównaniu ze stanem dzieci uczęszczających do tej szkoły na 30 września 2019 r. liczba dzieci zmniejszyła się o 2 uczniów.

2. Mała liczebność uczniów w klasach generuje wysokie koszty utrzymania szkoły w kontekście otrzymywanej subwencji oświatowej, a co za tym idzie możliwości finansowania przez gminę Zakroczym wydatków na realizację zadań oświatowych.

3. Brak uzasadnienia dla utrzymywania szkoły o pełnej strukturze klas przy tak małej liczbie uczniów w niektórych klasach.

4. W budynku likwidowanej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku do dnia 31 sierpnia 2020 r. należy przeprowadzić kosztowne prace remontowe w celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim.

5. W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku organizowane są zajęcia łączone.

6. Burmistrz Zakroczymia działając w zakresie swoich kompetencji jako organ prowadzący poinformował Radę Miejską w Zakroczymiu, że w przypadku dalszego funkcjonowania szkoły w Emolinku, od nowego roku szkolnego 2020/2021 w arkuszu organizacyjnym tej szkoły nie będą zatwierdzone oddziały, w których liczba dzieci będzie mniejsza niż 7 osób. Oznacza to, że jeśli liczba dzieci nie wzrośnie, to od nowego roku szkolnego w szkole funkcjonowałyby jedynie klasy IV, V, VII i VIII i to w dodatku w systemie dwuzmianowym. Dodatkowo zostanie zlikwidowany oddział przedszkolny funkcjonujący na zasadach przedszkola.

Aby dochować pozorów demokracji, nad projektem uchwały pochylą się z troską najpierw członkowie dwóch komisji, naturalnie także pochodzący z komitetu burmistrza. Radni z Komisji Finansów i Komisji Spraw Społecznych mają zebrać się tuż przed planowaną sesją. Tymczasem na samą sesję wybierają się także mieszkańcy Emolinka, Smoszewa, Trębek i kilku innych miejscowości. Jak zapowiadają, chcą zobaczyć, czyje interesy reprezentują wybrani przez nich rajcowie.

Piotr Korycki

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *