ZAKROCZYM. Ktoś traci, ktoś zyskuje

2020-09-25 12:13:46

Przez wiele miesięcy, w czasie których toczył się bój o utrzymanie Szkoły Podstawowej w Emolinku, burmistrz Artur Ciecierski wielokrotnie podkreślał negatywny wpływ tej szkoły na finansowanie innych placówek oświatowych. Jego zdaniem, finansowanie stosunkowo małej, chociaż przynoszącej wymierne efekty w nauczaniu szkoły, pociągnęłoby za sobą konieczność cięć w wydatkach na pozostałe dwie placówki. Sytuacja taka potęgowana była również mniejszą niż w latach ubiegłych dotacją z budżetu centralnego. Dziś już wiadomo, że z powodu braku determinacji u części rodziców, placówka ta jest w stanie likwidacjifot. spzakroczym.pl fot. Facebook SP w Wojszczycach

Czy pieniądze zaoszczędzone na uczniach z Emolinka zostaną przeznaczone na pozostałe szkoły? Zapytaliśmy o to burmistrza Artura Ciecierskiego:

– Rzeczywiście, w maju, kiedy zatwierdziłem arkusze, brałem pod uwagę funkcjonowanie trzech szkół, nieznana bowiem była wtedy opinia Kuratora. Ograniczyłem wtedy mocno wydatki we wszystkich placówkach. Zastosowałem organizację zajęć łączonych. Ograniczyłem wydatki na pomoc psychologiczno – pedagogiczną do minimum zgodnie z prawem oświatowym. Połączyłem klasę IV w szkole w Zakroczymiu (33 dzieci). To tylko kilka przykładów. Dzisiaj, kiedy wiemy, że szkoła w Emolinku nie obciąża nas praktycznie wcale, sytuacja się zmieniła. Tak jak mówiłem, 3 szkoły – zatrzymanie rozwoju oświaty w gminie, 2 szkoły – rozwój i dbałość o podnoszenie jakości kształcenia. Efekt jest taki, że w szkole podstawowej w Zakroczymiu m.in. klasa IV jest dwuoddziałowa, otrzymałem 3 pełne etaty logopedy, psychologa i pedagoga. Zwiększyłem liczbę godzin nauczycieli wspomagających z uwagi na wsparcie dzieci z orzeczeniami, wprowadziłem zajęcia z korektywy od przedszkola po klasy I-III – informuje Burmistrz.

Na co zostaną przeznaczone zaoszczędzone pieniądze?

– W szkole podstawowej w Wojszczycach ostatecznie zajęcia łączone będą tylko w zakresie WF, plastyki, muzyki czy techniki. Zwiększyłem godziny dla psychologa, podobnie jak w Zakroczymiu będą zajęcia z korektywy. Oddział przedszkolny zyska pomoc nauczyciela. Ponadto otrzymałem poziom dodatków funkcyjnych dla dyrektorów, a od nowego roku zostanie zwiększona pula na dodatki motywacyjne. Reasumując, środki, które musieliśmy przeznaczyć na szkołę w Emolinku w znacznej mierze będą przeznaczane na rozwój pozostałych placówek oświatowych w gminie – dodaje A. Ciecierski.

Piotr Korycki

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *