ZAKROCZYM. Kiedy przestanie śmierdzieć?

2022-09-29 1:23:33

Nieprzyjemny zapach wydobywający się ze składowiska odpadów w Zakroczymiu jest dla wielu mieszkańców bardzo uciążliwy. Wiemy, kiedy sytuacja się poprawi


Funkcjonujące do lat 70-tych ubiegłego wieku wysypisko, w roku 2014 zostało na podstawie umowy z gminą przejęte pod zarząd firmy PG INWEST. Od tamtego czasu dzierżawca i zarządca składowiska przebudował kwatery do składowania odpadów oraz zmodernizował infrastrukturę. Z upływem czasu zaczęło dochodzić do nieszczelności, w wyniku tego w okolicy czuć gazowy zapach. Kilka lat temu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o zmodernizowaniu instalacji odgazowania. Adresatem decyzji PINB jest firma EkoFaza, która ma podpisaną umowę na odzysk biogazu od PG INWEST.
Niestety firma Eko Faza wykorzystuje prawo i odwołuje się od tej decyzji (obecnie sprawa jest w NSA – ostatniej instancji). Jest to typowa gra na czas. W ostatnim czasie odbyła się kolejna kontrola PINB. Gminę reprezentował dr Rafał Lewicki. Potwierdziła ona, że decyzja wydana przez PINB nie została wykonana – informował na swoim profilu Artur Ciecierski Burmistrz Zakroczymia.

Gmina wzywa dzierżawcę do naprawy instalacji

Udało się nam ustalić, że oficjalne pismo z gminy w sprawie przejęcia obowiązków, które zostały nałożone na firmę EkoFaza, zostało skierowane do zarządu PG INWEST.
Gmina zrobiła wszystko co należało administracyjnie w tej sprawie. PINB w wyniku audytu wydał decyzję nakazującą modernizację całego systemu. Potwierdził to również organ II instancji. Obecnie sprawa trafiła do NSA, ponieważ WSA oddalił skargę firmy Eko-Faza. Na obecnym etapie będziemy wzywać PINB do egzekwowania tejże decyzji. Tyle możemy zrobić. Obecnie przygotowywane jest stosowne pismo w tej sprawie do PINB – przekazał A. Ciecierski.
Na pytanie skierowane przez nas do PINB, dlaczego od trzech lat nie wyegzekwowano decyzji o modernizacji systemu, do chwili obecnej nie dostaliśmy odpowiedzi.

Dzierżawca sam wykona remont

Skontaktowaliśmy się z firmą PG INWEST, która już podjęła decyzję i wie jakie inwestycje chce poczynić na składowisku.
Decyzja, którą wydał PINB o zmodernizowaniu systemu odgazowania nie dotyczy naszej firmy, tylko podmiotu Eko-Faza, z którym mamy podpisaną umowę na ujęcie i zagospodarowanie biogazu. Jednak mając na uwadze dobrą współpracę z gminą i komfort mieszkańców, podjęliśmy decyzję, że to nasza firma zmodernizuje system – przekazał w rozmowie z nami Piotr Golęgowski Prezes Zarządu spółki PG INWEST.
Nie jest to jednak proces krótki i prosty. Przebudowa wymaga szeregu uzgodnień i uzyskania wielu decyzji oraz pozwoleń. Koszt modernizacji został oszacowany na poziomie ok. 2,5 mln zł.
Nie mamy już czasu starać się o dotację na ten cel, być może spółka będzie musiała zaciągnąć pożyczkę. Planujemy przeprowadzić modernizację dwuetapowo. W pierwszej fazie, która już jest realizowana, podpisaliśmy umowę na wykonanie i montaż urządzeń do ujęcia i awaryjnego spalania biogazu. Drugi etap to postawienie nowego, nowoczesnego generatora oraz połączenie ich w jeden system. Jesteśmy obecnie w końcowym etapie fazy projektowej. Po otrzymaniu projektu będziemy składać wniosek o pozwolenie na budowę. W mojej ocenie już po pierwszej fazie przebudowy, czyli po uruchomieniu systemu awaryjnego, powinna nastąpić poprawa w kontekście wydobywającego się zapachu. Całkowite zakończenie prac uzależnione jest w dużej mierze od czasu, w którym będziemy mogli uzyskać pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Szacuję, że drugi etap modernizacji zakończy się za kilka miesięcy, w zależności od dostępności urządzeń i podzespołów, na które obecnie jest wydłużony czas oczekiwania – dodał Piotr Gołęgowski.
Nasza redakcja dostała zapewnienie, że jeśli tyko ruszy drugi etap budowy nowego systemu zostaniemy wpuszczeni na teren składowiska, by móc na bieżąco informować o postępach prac. Do tematu wrócimy.

M. Mianowicz

Artykuł pochodzi z 38 wydania Tygodnika Nowodworskiego z dn. 20.09.22r.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…