Facebook

Zabierają pacjentom lekarza

2017-10-06 11:49:55

Od 1 października zmieniła się organizacja pracy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. W wyniku zmiany do dyspozycji pacjentów będzie tylko jeden lekarz w nowodworskim szpitalu, a nie dwóch, jak to było do 30 września.

1 października weszła w życie ustawa o tzw. sieci szpitali. W wyniku tej ustawy, posiadanie umowy na realizację świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego będzie umożliwiało realizowanie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem lekarzy udzielających świadczeń również w innych jednostkach organizacyjnych szpitala.

Nowodworskie Centrum Medyczne posiada dwa punkty Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej: jeden w Nasielsku przy ulicy Sportowej 2, drugi natomiast przy ulicy Miodowej 2 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, świadczeniodawca zapewnia jedno miejsce udzielania świadczeń, z liczbą gabinetów lekarskich, odpowiadającą liczbie lekarzy udzielających świadczeń.

Jak informuje naszą redakcję dyrektor NCM, Jacek Kacperski, Nowodworskie Centrum Medyczne nie miałoby obowiązku utrzymywania dwóch punktów udzielania świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

– Ze względu na rozległy teren powiatu nowodworskiego, z czym wiąże się dojazd pacjentów z odległych miejscowości, byłby ogromnym utrudnieniem szczególnie dla ludzi starszych, wystąpiliśmy z prośbą do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o możliwość utrzymania punktu w Nasielsku. Otrzymaliśmy odpowiedź pozytywną. Dzięki temu, dbając o dobro mieszkańców szczególnie gminy Nasielsk, będziemy świadczyć usługi w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – pisze w oficjalnym piśmie, skierowanym do naszej redakcji, dyrektor Kacperski.

Do 30 września w NPL w Nowym Dworze Mazowieckim pacjentów przyjmowało dwóch lekarzy. Jak wynika z prowadzonych przez Nowodworskie Centrum Medyczne statystyk, w lipcu było 40 wyjazdów oraz udzielono 649 porad lekarskich, w sierpniu wyjazdów było 57, a porad 590, we wrześniu wyjazdów było 58, a udzielonych porad 679. Jak wynika z powyższych danych, w przypadku obecności dwóch lekarzy w NPL, na 14 godzin pracy lekarza wyjazdowego, przypada jeden wyjazd lekarski oraz 1 porada lekarska na 1 godzinę pracy lekarza dyżurującego.

Od 1 października w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim będzie przyjmował tylko jeden zespół (lekarz + pielęgniarka), co spełnia wymogi kadrowe, dotyczące dostępności pacjenta. Warto zaznaczyć, że lekarz będzie w czasie dyżuru również wyjeżdżał do pacjenta, a pacjent przybyły do szpitala będzie musiał czekać do jego powrotu. W nagłych przypadkach pacjentem zajmie się lekarz oddziału SOR.

Jak dodaj Kacperski, wyżej wymieniona sytuacja, nie ograniczy dostępności pacjenta do lekarza.

red.

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *