Z wizytą u saperów

2017-11-09 2:35:59

Związek Oficerów Rezerwy RP zorganizował wyjazd kilkudziesięciu uczniów z Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze do 2. Mazowieckiego pułku saperów.

Do Kazunia uczniowie udali się pod opieką nauczycieli oraz przedstawicieli ZOR RP: kpt. w st. Spocz. Janusza Zajączkowskiego – prezesa Okręgu Mazowieckiego i członka ZG, Teresy Stroińskiej – Macińskiej – wiceprezesa Okręgu Mazowieckiego i członka ZG oraz Romana Kaczorowskiego i Jadwigi Kaczorowskiej.

Pobyt w koszarach uczniowie i ich opiekunowie rozpoczęli od sali tradycji, gdzie w sposób niezwykle przystępny i ciekawy zapoznani zostali przez chór i Tomasza Ciurę z historią oraz współczesnymi osiągnięciami 2 Mazowieckiego pułku saperów.

Żołnierze zaprezentowali młodzieży nowoczesny sprzęt, m.in. roboty saperskie TALON i Fenix, wykrywacze min i metali, kombinezon przeciwwybuchowy EOD-9. Młodzież szczególnie zainteresował fakt, że wyposażenie sapera obsługującego robota waży ok. 56 kg.

Uczniowie z zaciekawieniem obserwowali wyszkolenie psów służbowych, a zwłaszcza umiejętność wykrywania przez nie ładunków wybuchowych. Pluton przewodników psów jest chlubą pułku. Jest jedynym takim plutonem w wojskach lądowych. Pododdział brał udział w misjach poza granicami kraju, m.in. w Afganistanie. Owczarki niemieckie i owczarki belgijskie przeszkolone są specjalnie do tego, by wykrywać materiały wybuchowe, broń i amunicję.

Dużą atrakcją dla uczniów była możliwość wejścia na skrzynię ładunkową i jazdy amfibią – czyli pływającym transporterem gąsienicowym PTS- M, zarówno w terenie jak i podczas przeprawy przez znajdujący się w koszarach akwen wodny. Uczniowie dowiedzieli się, że pływający transporter samobieżny waży prawie 18 ton, a jego silnik ma 350 koni mechanicznych. Na skrzynię ładunkową może zabrać około 10 ton ładunku lub 70 osób. Jest wykorzystywany głównie podczas powodzi. Takimi pojazdami przewozi się ludzi oraz sprzęt z zalanych terenów. PTS radzi sobie z falami sięgającymi 4 stopni w skali Beauforta.

Wielu wrażeń dostarczyło młodzieży pływanie łodziami saperskimi z silnikami zaburtowymi.

Młodzież i opiekunów odwiedził również p.o. dowódcy pułku ppłk Artur Gruszczyk.

(k) Foto: T. Stroińska – Macińska

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *