Z NOTATNIKA STRAŻNIKA

2017-04-06 1:23:26

MATERIAŁ REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z NOWODWORSKĄ STRAŻĄ MIEJSKĄ

27966_28546

Intensywne kontrole czystości

Straż Miejska intensywnie prowadzi kontrole czystości i porządku w mieście. W ich wyniku sporządzono 10 protokołów. Uszkodzona została latarnia na ul. Przeskok: zabezpieczono przewody leżące w pasie drogi i poinformowano właściwe organy zobowiązując do naprawy. Przy ul. Partyzantów został uszkodzony chodnik, trwają czynności wyjaśniające.
Podczas rutynowych kontroli placów zabaw stwierdzono uszkodzoną nawierzchnię na placu przy ul. Młodzieżowej. Zabezpieczono i zobowiązano do naprawy. Ul. Gen Thommee ścierwo sarny najprawdopodobniej potrąconej przez samochód usunięto z drogi, zabezpieczono oraz powiadomiono firmę utylizacyjną.
Ponadto stwierdzono uszkodzenia dwóch studzienek przy ul. Mieszka I oraz ul. Kopernika należących do firmy Netia, uszkodzenia trzech znaków drogowych na ul. Modlińskiej, Gen Thommee oraz ul. Lipowa/Kopernika, wszystkie te nieprawidłowości są przekazywane na bieżąco zarządcom dróg, jak również właścicielom prywatnym i monitorowane jest usuwanie zgłoszonych usterek.

27969_28547

Mandat za niewłaściwego wyprowadzania psów

Dwukrotnie strażnicy interweniowali w sprawie niewłaściwego wyprowadzania psów na spacer za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt w jednym przypadku nałożony został mandat karny kredytowany zgodnie z art. 77 kw, „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.
W ubiegłym tygodniu dwukrotnie strażnicy miejscy otrzymali informacje o bezpańskich psach biegających po mieście. Zostały one odłowione i przewiezione do schroniska.

Spalają liście i gałęzie

Niestety nader często strażnicy miejscy są wzywani w związku z łamaniem przepisów w ruchu drogowym m.in. parkowanie w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”, parkowanie w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych.
W jednym przypadku kierowca pojazdu ciężarowego zaparkował w sposób utrudniający widoczność znaku drogowego, w innych przypadkach nałożono na kierujących mandaty karne kredytowane, natomiast w jednym był to mandat karny gotówkowy, gdyż kierowca był obcokrajowcem, a w ośmiu przypadkach zastosowano formę pouczenia.

27970_28548

Strażnik na służbie…

Niestety nader często strażnicy miejscy są wzywani w związku z łamaniem przepisów w ruchu drogowym m.in. parkowanie w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”, parkowanie w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych.
W jednym przypadku kierowca pojazdu ciężarowego zaparkował w sposób utrudniający widoczność znaku drogowego, w innych przypadkach nałożono na kierujących mandaty karne kredytowane, natomiast w jednym był to mandat karny gotówkowy, gdyż kierowca był obcokrajowcem, a w ośmiu przypadkach zastosowano formę pouczenia.

PODSUMOWUJĄC
Wyżej wymienione interwencje w wielu przypadkach są przekazywane strażnikom przez operatorów monitoringu miejskiego, jak również przez osoby zgłaszające utrudnienia. Każde zgłoszenie jest sprawdzane i na bieżąco rozliczane przez strażników.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…