Facebook
WYWIAD TYGODNIKA. Praca na rzecz samorządu jest pewnego rodzaju misją

2017-02-27 10:00:08

O nowych inwestycjach, przyszłych wyborach, o problemie bezrobocia i linii komunikacyjnej rozmawiamy z wójtem gminy Pomiechówek – Dariuszem Bieleckim.

Red.: – Panie Wójcie, pierwsze pytanie standardowe, jakie wypada zadać każdemu włodarzowi – Jak Pan ocenia stan realizacji obietnic wyborczych na rok przed końcem kadencji?
D.T.B.: – Rozwój gminy Pomiechówek określony został w Strategii rozwoju gminy Pomiechówek na lata 2016–2020. Główne zapisy strategii wyznaczają nam kierunki działania i realizacji przedsięwzięć na najbliższe lata. Dokument określa w jakim kierunku powinna zmierzać gmina, aby zapewnić sobie stały i zrównoważony rozwój, a jednocześnie zadbać, by mieszkańcom konsekwentnie polepszać warunki życia. Okres ostatnich dwóch lat to realizowanie założeń zawartych w dokumencie – pozyskiwanie funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej i innych źródeł finansowania.
Z satysfakcją mogę powiedzieć, że realizujemy założone cele w obszarach, w których działamy szczególnie aktywnie tj. turystyka, rodzina i gospodarka. Już dziś mogę się pochwalić, że nasze kluczowe projekty znalazły się na listach wybranych do dofinansowania. Jest to sześć inwestycji, które obejmują: przebudowę bulwarów nadrzecznych; termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Pomiechówku i Szkoły Podstawowej w Starym Orzechowie, klubu wiejskiego w Szczypiornie i budynku urzędu gminy; modernizację ośrodka kultury wraz z budową kina w Pomiechówku; dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego oraz zagospodarowanie terenów nadrzecznych rzeki Wkry w Kosewku.
Red.: – Czy jest Pan zadowolony ze współpracy z Radą Gminy. W jakich sprawach ta współpraca układa się „gładko” a gdzie są problemy?
D.T.B.: – Przed nami ciekawe projekty. Ich realizacja i dalszy rozwój gminy nie byłby możliwy gdyby nie dobra współpraca z Radą Gminy Pomiechówek. Wspólne działania przyczyniają się do wzrostu poziomu życia mieszkańców i przynoszą konkretne korzyści.

Red.: – Wielu mieszkańców Gminy to rolnicy osiadli na ziemi, która nie jest w stanie ich wyżywić. Potrzebują dodatkowej pracy, często nie znajdując jej skazani są na zasiłki. Co Państwo robicie w zakresie walki z bezrobociem, wykluczeniem społecznym, patologiami?

D.T.B.: – Strategia gminy Pomiechówek określa nam zasady jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, patologiom czy bezrobociu. Uruchomienie na terenie gminy Warmińsko–Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz powstanie nowych zakładów będzie odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy. Jestem przekonany, że przyczyni się to do podniesienia poziomu życia mieszkańców.

Red.: – Jak Pan ocenia inwestycje powiatowe realizowane na terenie Pańskiej gminy? Szczególnie chodzi mi o problem dróg powiatowych. Wielokrotnie pisaliśmy o remoncie drogi z Modlina Nowego do Wojszczyc, która dla mieszkańców stała się wręcz horrorem. Wzdłuż wielu dróg na terenie całkiem niezamieszkałym, powstają wielokilometrowe chodniki, podczas np. we wsi Szczypiorno chodnika nie ma w ogóle.

D.T.B.: – Cieszymy się, że na terenie gminy powstaje nowa infrastruktura drogowa realizowana przez powiat. Obecnie jest wykonywana dokumentacja ciągu pieszo–rowerowego od Szczypiorna do Śniadówka. Jest to efekt wieloletniej i konsekwentnej współpracy z samorządem gminy Pomiechówek, z której się bardzo cieszę.

Red.: – Wiele gmin w Polsce oferuje mieszkańcom instalację paneli słonecznych czy nowoczesnych systemów grzewczych. Czy Pomiechówek planuje podobne działania?

D.T.B.: – Gmina Pomiechówek jest liderem w powiecie jeśli chodzi o wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. W 2016 r. blisko 100 mieszkańców skorzystało z dofinansowania i wymieniło swój kocioł grzewczy na ten opalany pelletem, olejem czy gazem. W tym roku złożyliśmy wniosek o wymianę kolejnych 150. Kotły charakteryzują się najlepszymi standardami emisyjnymi – są ekologiczne i energooszczędne.

Red.: – Na terenie gminy w latach powojennych działała partyzantka niepodległościowa. Dochodziło tu do spektakularnych akcji wymierzonych w aparat represji. Czy te epizody będą jakoś uwzględnione w prowadzonej przez samorząd polityce społecznej i historycznej?

D.T.B.: – Jednym z elementów budowy świadomości społeczno–historycznej mieszkańców jest organizacja spotkań, konkursów oraz prowadzenie konsultacji o tej tematyce.

Red.: – Gmina to przede wszystkim jej lokalne społeczności. Zadaniem władzy lokalnej powinno być ich konsolidowanie, budowanie wspólnoty. Czy nie uważa Pan, że Gmina powinna jakoś wspomóc takie inicjatywy, jak na przykład budowanie drzew genealogicznych dla poszczególnych wiosek? Taka inicjatywa pojawiła się w Szczypiornie i Czarnowie. Mieszkańcy znający swą tradycję czują się bardziej związani z lokalną ziemią i jej losem. To chyba korzystne zjawisko…

D.T.B.: – Myślę, że dobrym przykładem takich działań był konkurs Ratujemy Lokalne Nazwy, który miał na celu utrwalenie w świadomości mieszkańców powszechnie używanych nazw, które określają konkretne miejsca w gminie. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Podkreśla to, że mieszkańcy charakteryzują się dużym przywiązaniem do miejsca zamieszkania, tożsamością lokalną, a także poczuciem dumy.

Red.: – Pomiechówek jest jedną z nielicznych polskich gmin, które utrzymują bezpłatną lub prawie bezpłatną komunikację lokalną. Jak się Wam to udaje?

D.T.B.: – Budżet w gminie Pomiechówek ukierunkowany jest na finansowanie wysokiego poziomu życia naszych mieszkańców. Tworzymy ciekawą ofertę turystyczną, inwestujemy w sport, zapewniamy szeroki dostęp do bogatej oferty kulturalnej, oferujemy dodatkowe zajęcia w szkołach, posiadamy najszerszą ofertę zajęć dodatkowych w gminnym przedszkolu. Jednym z elementów, który ma na celu podwyższenie jakości życia mieszkańców jest uruchomienie Komunikacji Lokalnej Pomiechówek. Chcemy umożliwić naszym mieszkańcom sprawne i jak najszybsze dotarcie do pracy i szkoły. Trzeci rok funkcjonowania komunikacji oraz pozytywne głosy mieszkańców to potwierdzenie, że projekt odniósł duży sukces i cieszy się popularnością. Dla potwierdzenia: w styczniu zostało sprzedanych ponad 10 tys. biletów na wszystkich czterech liniach, a autobusy przejechały łącznie ponad 25 tys. km. Naszym zamiarem jest, aby komunikacja tzw. „za złotówkę” nie obciążała budżetu rodzinnego. Wraz z początkiem nowego roku nastąpiły zmiany w organizacji transportu gminnego w celu usprawnienia jego funkcjonowania. Nowością okazało się wdrożenie systemu teleinformatycznego do obsługi Karty Pomiechowskiej. Każdy posiadacz karty uprawniony jest do zniżki w wysokości 50% przy zakupie biletu.

Red.: – Jak Pan widzi rolę prasy lokalnej? O spotkanie z Panem staraliśmy się od końca września ubiegłego roku. W tym czasie udało się spotkać z wojewodą, komendantem głównym Policji, dwoma ministrami nie licząc posłów i senatorów. To wrodzona skromność czy brak czasu?

D.T.B.: – Uważam, że prasa lokalna jest bardzo ważnym elementem informacyjnym w tzw. małej ojczyźnie. Z tej prasy dowiadujemy się o codziennych problemach i innych kwestiach związanych z działaniami samorządu.

Red.: – Czy planuje Pan start w nadchodzących wyborach? Jeśli tak, co Pana zdaniem pozostało do zrobienia, co byłoby Pańskim priorytetem?

D.T.B.: – Praca na rzecz samorządu jest pewnego rodzaju misją. W planach mamy realizację wielu ciekawych inwestycji oraz kontynuację rozpoczętych zadań. Przed nami jeszcze dwa lata wytężonej pracy. Nasz samorząd będzie działał tak jak dotychczas – w ścisłej współpracy z radnymi, sołtysami i mieszkańcami gminy. Bycie wójtem gminy Pomiechówek – to duma i działanie na rzecz lokalnej społeczności.

      PIOTR KORYCKI
p.korycki@nowodworski.info

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *