Facebook
Wypłaty 500+ ruszyły!

2016-05-07 10:43:58
Wszystkie Ośrodki Pomocy Społecznej wypłaciły świadczenia osobom ubiegającym się o świadczenia w ramach programu rządowego Rodzina 500 plus, które złożyły wniosek w pierwszych dniach kwietnia. Do tej pory o pieniądze ubiegało się ponad 4000 rodzin z całego powiatu. Wielu wnioskodawców otrzymało już świadczenia.
Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Przyznawane są na drugie i kolejne dziecko poniżej 18 roku życia oraz  na pierwsze dziecko, jeśli dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł (1200 zł, jeśli którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne).Program ruszył z początkiem kwietnia. Ośrodki Pomocy Społecznej miały czas do końca kwietnia na wypłatę świadczeń. Ile osób ubiegało się o świadczenia wychowawcze? Ile rodzin już dostało pieniądze? 

POMIECHÓWEK

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku do końca kwietnia przyjął 500 wniosków, z czego 77 w formie elektronicznej. Wnioski rozpatrywane były w kolejności zgodnie z datą złożenia, przy czym najwięcej wniosków wpłynęło do 4 kwietnia.

Obecnie (stan na dzień 28.04) wydano 170 decyzji przyznających, nie było decyzji odmownych. Wniosków wypełnionych niepoprawnie było 10. OPS zaczął wypłaty świadczeń 20 kwietnia (4 osoby odebrały pieniądze na poczcie), a następnie 27 kwietnia w formie przelewów na konta bankowe. Najwyższa kwota świadczenia przyznanego wynosi 3000 zł na sześcioro dzieci.

 

CZOSNÓW

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie wpłynęło ponad 500 wniosków, z czego ponad 150 w formie elektronicznej. Do 21 kwietnia rozpatrzonych pozytywnie zostało 136 wniosków, świadczenia powędrowały już do rodzin. Jedna z najwyższych wypłat dotyczy rodziny 11-osobowej, w której aż 8 dzieci jest uprawnionych do świadczenia wychowawczego.

 

LEONCIN

W Leoncinie wpłynęło 300 wniosków, z których 100 zostało rozpatrzonych. Dwa wnioski nie spełniały kryterium dochodowego, natomiast pozostałym 98 osobom świadczenia zostały wypłacone 26 kwietnia. Najwyższa kwota trafiła do rodziny z pięciorgiem dzieci (2500 zł.).

 

NOWY DWÓR

1500 osób ubiegało się dotychczas o świadczenia, z czego blisko 500 w formie elektronicznej. Rozpatrzono 228 wniosków (stan na 28 kwietnia). Pierwsze wypłaty nastąpiły 22 kwietnia. Świadczenia w formie przelewu powędrowały do 132 rodzin, z których najwyższe – 3000 zł trafiło do rodziny z sześciorgiem dzieci. W dniach 11 i 12 maja będą wypłacane środki tym osobom, które złożyły wnioski w dniach 1-4 kwietnia i zdeklarowały chęć odbioru pieniędzy w kasie ośrodka.

 

ZAKROCZYM

Z ostatnim dniem kwietnia świadczenia dostało 200 osób, które złożyły wniosek przed 10 kwietnia. W sumie do GOPS wpłynęły 333 wnioski. Najwyższa kwota 3000 zł trafiła do rodziny z sześciorgiem dzieci.

 

NASIELSK

Rekord wypłat pobił Nasielsk. W sumie wpłynęło 951 wniosków (stan na 27 kwietnia), z czego w formie elektronicznej 130. Jak mówią pracownicy OPS, pracują szybko, bez chwili wytchnienia, by pieniądze jak najszybciej trafiły do wnioskodawców. W czwartek 28 kwietnia ruszyły wypłaty, pieniądze powędrowały do 846 rodzin! Jedna z rodzin z siedmiorgiem dzieci otrzymała 3500 zł. Nasielski MOPS wypłacił dotychczas ponad 726 tys. zł.

Anna Cichocka

Comments

comments

2 komentarze

  1. Aguś odpowiedz

    Nowy Dwór dużo przechwalony. Ja złożyłam wniosek 2 kwietnia, dziś jest 9 maja, a pieniążków nie ma. Ciekawe z czego wynika ociężałość pracy nowodworskiego MOPS-u?

  2. marcin odpowiedz

    bardzo ładna fotografia 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *