Wypadek drogowy – co robić?

2019-01-29 9:49:55

Czy to wypadek, czy stłuczka – zachowaj spokój. Sprawdź, czy nikomu nic się nie stało. A gdy wszyscy są cali i zdrowi, usuń samochody z drogi. Szczególnie ważne jest to na autostradach i drogach ekspresowych, gdzie po najmniejszych nawet kolizjach szybko tworzą się korki.

Nie każda kraksa jest wypadkiem, a stłuczka – kolizją. Różnica pomiędzy wypadkiem a kolizją jest dość łatwa do zapamiętania. Zdarzenie na drodze można nazwać wypadkiem, gdy ktoś zginie, umrze krótko po przewiezieniu do szpitala albo odniesie obrażenia, których leczenie potrwa dłużej niż 7 dni. Zazwyczaj już chwilę po zdarzeniu wiadomo, czy doszło do wypadku czy kolizji. Nie można tego jednak ustalić zwracając uwagę wyłącznie na to w jakim stanie są samochody. Może się bowiem okazać, że auto będzie nadawać się do kasacji, a kierowca wyjdzie z całej sytuacji bez szwanku lub jedynie z kilkoma zadrapaniami i siniakami. Zamiast po karetkę, zadzwoni po policję. Wezwie też od razu lawetę, aby szybko uprzątnąć pojazd z drogi. Samodzielnie nie uda mu się bowiem przesunąć samochodu nawet o kilka centymetrów.

Po wypadku lub kolizji czasami tylko pomoc drogowa może zabrać auto z drogi i przetransportować je do warsztatu samochodowego.

Pierwsza pomoc jest obowiązkowa

Trzeba pamiętać, że bardzo ważne jest, aby po kolizji od razu usunąć uszkodzone samochody z jezdni. Inaczej trzeba zachować się po wypadku. Wówczas najważniejsze jest zdrowie i życie poszkodowanych. Trzeba w miarę możliwości pomóc im wysiąść z auta, udzielić pierwszej pomocy oraz wezwać służby ratownicze.

Zgodnie z artykułem 162 Kodeksu karnego każdy ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy. Jeśli nie wie jak to zrobić, może poprosić o instrukcję na przykład operatora numeru 112.

Art. 162 Kodeksu karnego

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Po wypadku samochodów nie można ruszać do czasu zakończenia pracy przez policjantów, którzy muszą ustalić co stało się na drodze i kto ponosi za to odpowiedzialność.

Zanim na miejsce wypadku dotrze karetka, to inni uczestnicy zdarzenia oraz świadkowie powinni udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy.

 

Stłuczka – co robić?

Nie tylko po wypadku trzeba wezwać policję. Również po kolizji obecność funkcjonariuszy jest czasami niezbędna.

Wezwij mundurowych po kolizji, szczególnie gdy:

 • sprawca nie ma przy sobie polisy OC,
 • wyczujesz woń alkoholu od sprawcy kolizji,
 • sprawca nie posiada przy sobie prawa jazdy,
 • samochód sprawcy nie ma aktualnego przeglądu,
 • sprawca nie może okazać dowodu rejestracyjnego samochodu, ponieważ twierdzi, że zapomniał go zabrać,
 • sprawca uciekł lub masz obawy, że zaraz to zrobi,
 • sprawca wszczyna awanturę, nie przyznaje się do winy albo zaczyna Tobie grozić.

Od 1 października 2018 roku kierowcy nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Jeżeli podczas kontroli drogowej, nie okażą tych dokumentów, nie dostaną mandatu. Osoby poszkodowane podczas kolizji nie powinny mieć żadnych obaw związanych z brakiem dokumentów sprawcy. To, czy wykupił on obowiązkową polisę OC, mogą sprawdzić na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zakładce “baza OC i AC”.

Warto jednak pamiętać, że przepisy dotyczące dowodu rejestracyjnego i polisy OC są nowe. Nie wiadomo więc w jaki sposób firmy ubezpieczeniowe potraktują roszczenia od osób, którym sprawca nie przedstawił polisy OC oraz dowodu rejestracyjnego. Czy będą przedłużać postępowanie odszkodowawcze? Czy obniżą wysokość odszkodowania? Dlatego, aby mieć komplet dokumentów, potrzebnych do uzyskania rekompensaty bez zbędnej zwłoki, lepiej jest wezwać policję. Funkcjonariusze ustalą co się stało, spiszą notatkę i udostępnią dokumentację firmie ubezpieczeniowej.

Uczestnicy kolizji mogą sami dojść do porozumienia. Czasami jednak lepiej wezwać policję.

Stłuczka a zniżki oc

Niektórzy sprawcy kolizji wolą z własnej kieszeni pokryć koszty naprawy szkody. Decydują się na taki krok, gdy na przykład obawiają się utraty zniżek albo doprowadzili do kolizji podczas jazdy służbowym samochodem. Dla poszkodowanego to może nie być korzystne rozwiązanie.

Dlaczego lepiej nie brać pieniędzy od sprawcy kolizji:

 • tuż po kolizji poszkodowany nie jest w stanie ocenić wszystkich zniszczeń – może to zrobić dopiero mechanik w warsztacie samochodowym,
 • jeżeli poszkodowany przyjmie gotówkę, a koszty naprawy okażą się znacznie wyższe, będzie musiał dopłacić z własnej kieszeni,
 • odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej może być wyższe od kwoty zaoferowanej przez sprawcę kolizji,
 • ubezpieczyciel powinien pokryć także koszty wynajmu lawety i samochodu zastępczego, gdy tymczasem sprawca kolizji niechętnie będzie chciał wyłożyć na to pieniądze.

Z polisy OC sprawcy kolizji powinny być pokryte koszty naprawy samochodu oraz wynajmu lawety.

Naprawienie szkody za pośrednictwem firmy ubezpieczeniowej jest też korzystniejszym rozwiązaniem dla sprawcy kolizji:

 • nie musi on od razu wydawać pieniędzy na reperację samochodu poszkodowanego,
 • koszty naprawy mogą być wyższe od wartości zniżki OC, którą utraci,
 • nie będzie narażony na dodatkowe roszczenia osoby poszkodowanej,
 • gdyby przekazał gotówkę i nie spisał w tej sprawie ugody, poszkodowany mógłby po jakimś czasie zgłosić sprawę policji twierdząc, że sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Biorąc powyższe pod uwagę lepiej jest, gdy sprawca napisze oświadczenie, w którym przyzna się do winy, poda swoje dane osobowe i numer polisy oraz krótko opisze przebieg zdarzenia. Następnie poszkodowany zgłosi się z takim dokumentem do firmy ubezpieczeniowej, w której sprawca wykupił polisę OC. Towarzystwo powinno w ciągu maksymalnie 30 dni wypłacić odszkodowanie. O ile oczywiście uzna roszczenie za zasadne.

Artykuł partnera

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *