Wybory sołtysa Nowego Orzechowa

2017-08-17 10:38:22

24 sierpnia o godz. 18:00 na terenie placu zabaw (altana) we wsi Nowe Orzechowo (gm. Pomiechówek) odbędą się wybory sołtysa.

Dla prawomocności zebrania wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

Jeżeli w wyznaczonym terminie zabraknie quorum, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwszego terminu.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.

2. Przyjęcie porządku zebrania.

3. Wybór sołtysa wsi:

1) Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.

2) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

3) Przeprowadzenie głosowania tajnego.

4) Podsumowanie i ogłoszenie wyników głosowania.

4. Zamknięcie zebrania.

pomiechowek.pl

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…