Współpraca i konstruktywny dialog

2019-09-27 3:23:28

Z kandydatką do Sejmu – Magdaleną Biernacką rozmawiamy m.in. o pozyskiwaniu funduszy na drogi lokalne, wadze wykształcenia zawodowego i inwestycji w ochronę zdrowia


Jak ważny według Pani opinii jest dla mieszkańców dobry stan dróg przebiegających przez zamieszkiwane przez nich miasta i wsie? Skąd pozyskać środki na remonty dróg, kiedy często budżet lokalny jest dość niski?
Myślę, że zarówno dla władz samorządowych jak i mieszkańców to bardzo ważna kwestia, dlatego władze lokalne, ale także centralne powinny koncentrować się na modernizacjach dróg już istniejących i tam, gdzie to niezbędne, budować nowe. Przy rekordowym wzroście ilości aut w naszym kraju, jaki z roku na rok możemy zaobserwować, tego rodzaju działań właśnie oczekują obywatele. Przede wszystkim chodzi o prace mające na celu zapewnienie w jak najwyższym stopniu bezpieczeństwo użytkowników dróg, dostosowując rozwiązania do potrzeb mieszkańców i możliwości projektowanych odcinków dróg. Ale na to wszystko oczywiście potrzebne są odpowiednie środki finansowe. Chcąc realizować ambitne zadania szczególnie samorządy lokalne muszą wspierać się środkami zewnętrznymi. Można składać wnioski między innymi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ale także Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Potrzebna jest tutaj duża determinacja i umiejętność przygotowywania wniosków. Dlatego tak ważne jest wykształcenie kierunkowe osób odpowiedzialnych za przygotowywanie wniosków, organizowanie tematycznych szkoleń i konsultacji, a przede wszystkim wspieranie tego rodzaju działań przez programy rządowe czy konkretne ministerstwa.

Kiedy zajmowała Pani stanowisko starosty powiatu nowodworskiego stawiała pani na edukację, zwłaszcza jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe. Świadczą o tym liczne inwestycje. Czy z perspektywy czasu był to kierunek właściwy?
Bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa edukacja. Aby została ona zapewniona i to na odpowiednim poziomie wymaga wielu decyzji i wysiłku ze strony tych, którzy szkołami zarządzają. Ogromne znaczenie mają oczywiście odpowiednie ustawy uchwalane przez parlament, które powinny sprzyjać warunkom rozwoju polskich szkół, a nie powodować zamęt i chaos. Zarządzanie szkołą to szczególnie trudne zajęcie i wszyscy rodzice powinni wspierać, ale także czasem okazywać wyrozumiałość dla tej trudnej pracy nauczycieli i dyrektorów szkół. Każdy z nich chciałby, aby to jego szkoła była tą najlepszą, a ilość uczniów była zawsze odpowiednia. Na przykładzie szkół powiatu nowodworskiego widać, jak bliska odległość oraz łatwy dojazd do Warszawy i Legionowa wpływa na wysoką konkurencyjność względem nich. Dla młodych ludzi dojazd do tych miast nie stanowi problemu, dlatego też powiat stara się z roku na rok przygotować coraz to atrakcyjniejszą ofertę edukacyjną. W tymże właśnie celu wybudowano przy jednej ze szkół średnich warsztaty zawodowe, które wyposażone są w nowoczesny sprzęt, narzędzia oraz rozwiązania służące nauce zawodów. Inwestycja ta była w momencie uruchomienia najnowocześniejszą w regionie. Dzięki niej uczniowie mogą kształcić się i rozwijać swoje zainteresowania na wysokim poziomie. Kolejnym ważnym dla młodych ludzi czynnikiem jest uczestnictwo w takich programach jak Erasmus plus czy Zawodowe Mazowsze, możliwość odbywania staży i praktyk zawodowych. Uważam, że każdy kandydat do parlamentu, ale także osoby odpowiedzialne za edukację w Polsce powinny pamiętać o jakże ważnej sentencji Jana Zamoyskiego – „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli”.

Innym obszarem, który elektryzuje opinię publiczną jest ochrona zdrowia. Dlaczego ochrona zdrowia jest według Pani tak ważna?
Ochrona zdrowia jest tematem, który budził i budzi wiele emocji. Wielu Polaków uważa się za specjalistów w dziedzinie reformowania systemu ochrony zdrowia. Każdy z nich ma własny pomysł na rozwiązanie wielu problemów, jakie na co dzień spotykamy jako pacjenci publicznych placówek medycznych. Patrząc przez pryzmat wielu zmian, jakie dokonały się w tym obszarze z pewnością należy przyznać, że dynamika może budzić pewną dezorientację wśród pacjentów. Jestem jednak zdania, że samorząd, który jest najbliżej obywateli, powinien przyjąć na siebie bardzo ważną, ale też trudną rolę zabiegania o jak najlepszą organizację opieki zdrowotnej na danym terenie. Dlatego niezmiernie ważne jest rozumienie tej roli przez Narodowy Fundusz Zdrowia i poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań, aby pacjenci mogli czuć się komfortowo, kiedy w ich życiu pojawi się choroba. Po stronie ustawodawców, parlamentu i instytucji rządowych leży stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju służby zdrowia oraz wdrażanie najlepszych rozwiązań zaczerpniętych chociażby od naszych sąsiadów. Natomiast po stronie samorządów czy innych organów odpowiedzialnych za szpitale powinno być poszukiwanie skutecznych metod obniżki kosztów utrzymania, likwidacja zbędnego zatrudnienia i rozumienie potrzeby ciągłego angażowania się w poprawę warunków pracy oraz jakości świadczonych usług medycznych. Bardzo ważna jest też szeroko rozumiana współpraca i konstruktywny dialog wszystkich stron, którym na sercu leży dobro pacjenta. Zdrowie jest dobrem, którego nie sposób przecenić, dlatego jestem zdania, że wszelkie działania na szczeblu lokalnym i krajowym skierowane na ochronę zdrowia są dobra inwestycją, która wszystkim nam wyjdzie kiedyś na zdrowie.

Dziękuję za rozmowę.

Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy PSL

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *