Wójt z jednogłośnym absolutorium

2018-07-03 10:53:05

20 czerwca, podczas zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu. Zarówno komisja rewizyjna, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa, pozytywnie zaopiniowały budżet gminy.

Podczas sesji Rady Gminy 20 czerwca, radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu. Złożyła się na to pozytywna opinia komisji rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu gminy Leoncin. Ogółem dochody gminy zrealizowano w kwocie 25 501 759, 40 zł tj. 99,46 % planu. Wydatki wykonano ogółem w wysokości 24 716 328, 80 zł tj. 92,67 % planu. Zadłużenie gminy na koniec 2017 roku wynosiło 4 014 193, 62 zł, z planowanym terminem spłaty do 2027 r. Co ciekawe, wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 785 430, 60 zł, podczas gdy planowany był deficyt w wysokości ponad 1 milion zł.

– Bardzo dziękuję, bo ta jednogłośność mnie naprawdę buduje. Pomimo, że jesteśmy biedni, może to źle brzmi, że jesteśmy biedni, ale gdy po raz pierwszy zderzyliśmy się z budżetem 17 milionów zł, a na wszystkie inwestycje zostawało nam 700 tys. zł to byłby to łatwy i przyjemny budżet, również te cyferki z wykonania budżetu byłyby po 90-kilka procent i można by było powiedzieć, że budżet jest wykonany i wszystko jest zgodne z prawem. Natomiast to, żeby cokolwiek zrobić to naprawdę wiele kosztuje wszystkich pracowników urzędu i to, że wójt otrzymuje absolutorium to jest to również ich zasługa – mówił wójt, Adam Krawczak.

Jak wspominał wójt, w czasie jego 7-letniej pracy wyasfaltowanych zostało ponad 50 km dróg gminnych, nie licząc gruzowania i utwardzania. W zasadzie poza dwoma drogami gminnymi, które prowadzą do 3-4 gospodarstw, wszystkie drogi gminne są wyasfaltowane lub utwardzone. Po przyjęciu absolutorium wyświetlony został filmik, na którym z ujęcia drona, pokazane zostały wyremontowane drogi gminne w poszczególnych miejscowościach.

– Udało nam się wykorzystać okazje, musimy jako gmina działać i wykorzystywać nadarzające się okazje i tu ukłon w stosunku do państwa radnych, że tak współpracujemy. Jeśli mamy jakąś kasę, zbieramy się w ciągu 2 dni i to uchwalamy, bez przedłużania i dyskusji. Dziękuję za współpracę państwu sołtysom, za ich wnioski, telefony i uwagi – mówił wójt. Było to ostatnie absolutorium, jakie radni udzielili wójtowi w tej – dobiegającej końca – kadencji.

AB

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *