Facebook
Wójt z absolutorium

2016-06-10 4:12:22

31 maja był dniem ważnym dla Wójta Gminy Pomiechówek Dariusza Bieleckiego. Na sesji połączonej z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego miały zapaść decyzje związane z oceną wykonania budżetu przez wójta.

Absolutorium oznacza brak zastrzeżeń do prowadzonej przez gminę gospodarki finansowej. Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonywania ustawy budżetowej (w ciągu 5 miesięcy po zakończeniu roku budżetowego) Regionalna Izba Rachunkowa wydaje opinię. Negatywna opinia i nieudzielenie absolutorium może skutkować rozpoczęciem procedury odwołania ze stanowiska wójta.
Dariuszowi Bieleckiemu to jednak nie groziło. Skład orzekający przyznał, że zachowana została równowaga budżetowa dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w wysokości ponad 36 mln zł, zrealizowano zaś 33 mln 766 tys. zł, co stanowi 93,79% planu. Budżet przewidywał realizację wydatków w kwocie 34 mln 906 tys. zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 32 mln 549 tys. zł, co stanowi 93,2% planu.
Komisja Rewizyjna wystąpiła do rady z wnioskiem o udzielenie wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
– Budżet jest tak nakreślony, że inwestycje realizowane są równomiernie, nie ma priorytetów, że jedna wieś się rozwija, a inne zostają w tyle. Gmina w ostatnich latach bardzo się rozwinęła, zaczyna się głośno mówić o Pomiechówku, niektóre gminy nawet nam zazdroszczą, inne podglądają, wzorują się – stwierdziła radna Teresa Cieślińska, która jednocześnie podkreśliła, że radni nadal będą “cisnąć” wójta, by pozyskiwał fundusze dla gminy.
Wójt podziękował radnym za wsparcie i współpracę, która układa się doskonale.
– Samorząd to przede wszystkim jednomyślność, samorząd to przede wszystkim wspólne działanie na rzecz rozwoju gminy Pomiechówek. Mogę powiedzieć z dumą, że od 10 lat pełnię funkcję wójta. Budżet w wysokości 35 milionów, jeszcze 10 lat temu oscylował w granicach 10 milionów. W 2015 r. udało nam się zrealizować 43 inwestycje, bardzo różne, od budowy biblioteki, poprzez inwestycje w sołectwach. Podjęliśmy też prace nad strategią gminy na lata 2016-2020, jest to plan rozwoju, droga, którą chcemy podążać. Jest dla nas bardzo ważnym dokumentem, ponieważ pokazuje, skąd pozyskiwać fundusze, jak się rozwijać wspólnie z regionem – powiedział wójt Bielecki. – Obiecuję, że będę ciężko pracował, by te marzenia zawarte w strategii jak najszybciej się realizowały.

AC

 

Podobne artykuły

Comments

comments

1 komentarz

  1. s s odpowiedz

    p.wójt obiecuje że bedzie ciężko pracował chyba rękoma swoich ludzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *