Wojewoda Mazowiecki przedłuża  umowę z Ptak Warsaw Expo

2022-03-31 9:05:39

Wojewoda Mazowiecki przedłuża współpracę z Ptak Warsaw Expo, w którym znajduje się miejsce tymczasowego zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy. Nowa umowa, zgodnie z którą stawka za zakwaterowanie i wyżywienie jednego uchodźcy będzie wynosić 55 zł, zacznie obowiązywać od 1 kwietnia. Należy podkreślić, że Ptak Warsaw Expo jest największym obiektem zakwaterowania w Polsce.  Obecnie w halach przebywa 4,3 tys. uchodźców. Potencjał zabezpieczenia bazy noclegowej to nawet 20 tys. miejsc. Obecnie w całym województwie jest zabezpieczonych 34 tys. miejsc zakwaterowania dla uchodźców.

Stawki zakwaterowania

Nowe stawki za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców zostały ukształtowane po wejściu w życie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Podstawowa stawka wynosi 40 zł i może ona zostać zwiększona w hotelach i pensjonatach do 70 zł, a w halach do 55 zł.

Organizacja miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy jest zapewniana częściowo przez Wojewodę (np. w halach), ale jest też zadaniem realizowanym przez samorządy na podstawie poleceń wydanych przez Wojewodę. Dzięki wspólnym działaniom administracji rządowej i samorządowej obecnie baza dla uchodźców to 34 tys. miejsc, z czego 15 tys. jest wolnych. Wojewoda sukcesywnie podpisuje z samorządami porozumienia dotyczące finansowania świadczeń udzielanych obywatelom Ukrainy, w ślad za wydanymi poleceniami. Wojewoda Mazowiecki wydaje polecenia w tym zakresie wyłącznie w stosunku do powiatów i miast na prawach powiatu, które to zobowiązane są do dalszego współdziałania z gminami.

Informujemy, że wcześniejsze stawki były określone przed wejściem w życie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Wynikały one z konieczności szybkiego reagowania w sytuacji kryzysowej.

Pierwsza umowa z Ptak Warsaw Expo

Pierwsza umowa z Ptak Warsaw Expo obowiązuje do 31 marca. Umowa została podpisana zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych i Ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Wynikała z konieczności udzielenia nagłej i nieprzewidzianej sytuacji związanej z wybuchem konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy, który spowodował niekontrolowany napływ uchodźców z tego kraju. W związku z masowym napływem uchodźców w pierwszych dniach wojny, istniała pilna potrzeba zabezpieczenia większej liczby miejsc w szybszym tempie niż początkowo zakładano. Mając na uwadze powagę sytuacji – zaledwie w 3 godziny od podjęcia decyzji o przystosowaniu hal do miejsc noclegowych, obiekt Ptak Warsaw Expo został w pełni przygotowany i dostosowany do potrzeb zakwaterowania. Zorganizowanie dodatkowej infrastruktury w obiekcie wymagało reorganizacji części hal o powierzchni ponad 60 tys. metrów kwadratowych i częściowe zawieszenie działalności zaplanowanych wydarzeń – z których firma pozyskuje dochody. Zorganizowano m.in.: punkty sanitarne, sale zabaw, stołówki, punkty medyczne i pomocy psychologicznej, czy pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz magazyny podręczne. Na terenie zorganizowano również dworzec autobusowy, z którego zorganizowanym i bezpłatnym transportem część osób wyrusza w dalszą podróż. Każdego dnia kilkuset pracowników Ptak Warsaw Expo wspiera działania przy organizacji pomocy. Tym samym firma udostępniając przestrzeń dla uchodźców z Ukrainy musiała zmienić dotychczasową formę działalności części hal.

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *