Więzi silniejsze niż papierek

2015-07-22 1:45:08

Wobec kilku radnych z gmin Czosnów i Zakroczym nie jest jasne czy zamieszkują swoje gminy, a zatem czy nie złamali prawa i czy powinni dalej sprawować swoje mandaty. Ostateczną decyzję podejmie wojewoda mazowiecki

Protokoły z prac komisji rewizyjnej w sprawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, gdzie mieszkają radni gminy Zakroczym: Olga Brylińska i Marcin Folman, zostały przedstawione po prawie dwóch miesiącach analiz. Komisja ustaliła, że radni mieszkają na stałe i są związani z gminą Zakroczym, mogą zatem w dalszym ciągu sprawować swoje mandaty. Nie wszyscy byli jednak przekonani, gdzie mieszka przewodnicząca komisji rewizyjnej, Monika Śmieszny.

– Pani Śmieszny bardzo rzetelnie przeprowadziła kontrolę naszych radnych, gdzie śpią, gdzie mieszkają, a czy mogłaby nas pani poinformować, gdzie pani jest zameldowana na pobyt stały? – dopytywał radny, Paweł Ambroziak.

– Jestem zameldowana w Warszawie na pobyt stały, natomiast na pobyt czasowy w miejscowości Smoły w gminie Zakroczym – tłumaczyła Śmieszny.

Niejasności związane z miejscem zamieszkania radnych pojawiły się na początku maja, kiedy to wojewoda nakazał przeprowadzenie kontroli w sprawie miejsca zamieszkania radnych O. Brylińskiej i M. Folmana.

Z takim samym pismem wojewoda zwrócił się również do rady gminy Czosnów, by rozwiać wątpliwości w przypadku radnego Marcina Manowskiego. Złożył on oświadczenie, że nie złamał żadnego artykułu Kodeksu Wyborczego.

Według Kodeksu Wyborczego, radnym może być jedynie osoba mająca na terenie gminy, w której kandyduje stałe miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Jednak poprzez stałe miejsce zamieszkania, rozumie się nie tylko zameldowanie, ale również przebywanie z zamiarem stałego pobytu oraz to, gdzie realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe, tj. mieszka, spożywa posiłki, nocuje, wypoczywa, przechowuje swoje rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania. Wystarczy zatem, że radny przebywa w sensie fizycznym w danej miejscowości oraz ma zamiar (wolę) stałego pobytu. Kodeks nie precyzuje jednak, jak można sprawdzić czy dany radny faktycznie posiada zamiar lub wolę stałego pobytu oraz jak mocno związany jest ze swoją gminą.

Wyjaśnienia wspomnianych radnych zostały odesłane do wojewody, który może je przyjąć lub dalej prowadzić postępowanie.

Ewa Gruszka

 

Podobne artykuły

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *