WIELISZEW. Gatunki zagrożone koleją – DOBRA STRONA WIELISZEWA

2023-09-17 6:24:44

Ekspertyza OTOP potwierdziła występowanie gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem na terenach Gminy Wieliszew, gdzie planowana jest kolej szybkich prędkości. 14 z nich powinny być chronione w ramach sieci Natura 2000

Przez pięć miesięcy, od marca do lipca tego roku zespół pracowników Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków na zlecenie Gminy Wieliszew sprawdzał co w trawie i na łąkach piszczy. Łąki Krubińskie, Uroczysko Kałuszyn i tereny przyległe stały się miejscem obserwacji i badań ornitologicznych oraz oceny wpływu planowanej w tym miejscu inwestycji wybudowania kolei szybkich prędkości na mieszkające lub przebywające gatunki ptaków.

Derkacz

Badacze zaobserwowali na tym obszarze aż 109 gatunków ptaków – jest to dla nich idealne miejsce na funkcjonowanie i osiedlanie. 98 z nich zamieszkuje ten obszar na stałe lub wykorzystuje go jako żerowisko w okresie lęgowym. Dla 11 gatunków gminne łąki stały się miejscem, do którego w okresie wiosennym migrują, by znaleźć pożywienie.

Żurawie

Eksperci podczas obserwacji zauważyli ptaki z Czerwonej Listy Ptaków Polski, należące do gatunków zagrożonych wyginięciem w naszym kraju – takie jak czajka, rycyk, derkacz czy kszyk, a pod względem ochrony gatunkowej w ramach prawa krajowego aż 90 gatunków jest objętych ochroną ścisłą, 4 ochroną częściową – czapla siwa, sroka, kruk, wrona siwa.

Kszyk

14 gatunków lęgowych badanego obszaru to gatunki wymienione w załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej UE, skupiającej gatunki dla których państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane tworzyć Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków w ramach sieci Natura 2000 (błotniak stawowy, derkacz, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, gąsiorek, jarzębatka, kropiatka, lerka i żuraw lęgowe, bielik, bocian biały, rybitwa czarna, rybitwa rzeczna i trzmielojad)

Czajka

Wykonana ekspertyza to kolejne oręże w walce z CPK i kolejami dużych prędkości, które mogą bezpowrotnie zniszczyć 15 tysięcy kilometrów kwadratowych lasów i łąk, negatywnie wpływając na populację dzikich zwierząt, w tym gatunków chronionych i zagrożonych, co zostało udowodnione przez pracowników Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Źródło: UG Wieliszew

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *