Facebook
Więcej przestępstw w gminie

2018-04-19 9:57:46

Policjanci z Komisariatu Policji w Czosnowie podsumowali 2016 i 2017 r. w gminie Leoncin. Pomimo tego, że w niektórych przypadkach wzrosła liczba przestępstw, to również poprawiła się ich wykrywalność.

Podczas marcowej sesji rady gminy Leoncin, sprawozdanie z pracy policji przedstawił zebranym Komendant Komisariatu Policji w Czosnowie, podinsp. Robert Bendowski. Na wstępie nawiązał do debaty o bezpieczeństwie, którą zorganizowała Komenda Powiatowa Policji oraz Komisariat Policji w Czosnowie w dn. 7 listopada w ubiegłym roku. Wtedy mieszkańcy mieli możliwość zgłoszenia swoich uwag dotyczących złego oznakowania, kiepskiej nawierzchni dróg oraz nadmiernej prędkości kierowców. Przy okazji takich spotkań w gminie Leoncin, bardzo często ze strony mieszkańców wraca temat ponownego otwarcia posterunku policji. Głównym argumentem jest bliskość oraz szybkość zgłoszenia mundurowym wykroczenia czy przestępstwa. Teraz mieszkańcy gminy są obsługiwani przez komisariat w Czosnowie, natomiast w godzinach wieczornych i nocnych przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Maz. Obecnie w budynku po posterunku policji w Leoncinie realizowany jest program “SENIOR-WIGOR”, a na parterze znajduje się apteka oraz zakład fryzjerski.

– Uważam, że jest to trafniejsze rozwiązanie jak to jest w tej chwili, niż gdybyśmy mieli utworzyć w gminie Leoncin oddzielny posterunek policji, ponieważ takie posterunki mają etatowych max. 6 policjantów. W tym musi być kierownik, dzielnicowy, policjant wydziału kryminalnego i zostaje nam na patrolówkę 2-3 policjantów. W związku z tym, ta służba pełniona byłaby w godz. 8:00-16:00, a trzeba też uwzględnić święta i dni wolne od pracy, więc mijałoby się to z celem, bo i tak przychodząc do tej jednostki policji często drzwi byłyby zamknięte, także i tak na interwencję musieliby przyjeżdżać policjanci z Czosnowa czy Nowego Dworu – mówi komendant, R. Bendowski.

W  ubiegłym roku, jak informował komendant, w gminie Leoncin odnotowano 287 przestępstw przy wskaźniku wykrywalności 64%. W 2016 r. było to 255 przestępstw, a wykrywalność była na poziomie 63,9%. Stwierdzono 187 przestępstw o charakterze kryminalnym (153 w 2016 r.), wykrywalność wyniosła nieco ponad połowę – 52,8%. Do najczęściej występujących  przestępstw zaliczyć należy: kradzież cudzej rzeczy, w 2017 r. odnotowano ich 51, przy wykrywalności 37%, w 2016 r. takich przestępstw było 43. Kradzieże z włamaniem w liczbie 46 w 2016 r. przy wykrywalności 11%, w 2017 r. było ich 39. Uszkodzenie mienia w 2017 r. zgłoszono 10 razy, wykrywalność 20%. Przestępstw narkotykowych było 11, wykrywalność 91%. W 2016 r. tego typu przestępstw odnotowano 3.

Przy czym wzrost ujawnionych przez policję przestępstw narkotykowych zawsze odbierany jest na plus, ponieważ jest to jednoznaczne ze zwiększeniem skuteczności wykrywanych procederów. W ten sam sposób są oceniane przestępstwa gospodarcze. W 2017 r. wykryto 52 przestępstwa gospodarcze, przy wykrywalności 71%, w 2016 r. wykrywalność wynosiła 41%.

– W porównaniu do 2016 r. minimalnie wzrosła liczba popełnionych przestępstw, ale też wzrosła delikatnie ich wykrywalność. Łącznie zatrzymano 144 sprawców przestępstw, których na poczet kary zabezpieczono ponad 41 tys. zł. W 2017 r. na terenie gminy drogówka spisała 1675 wykroczeń, w 2016 r. było ich 1335. Za zaistniałe wykroczenia złożono 3 wnioski o ukaranie sądowe, przeprowadzono 271 postępowań wyjaśniających, które zakończyły się odstąpieniem o ukaranie do sądu. Nałożono 437 mandatów karnych oraz zastosowano 785 pouczeń – dodaje komendant, R. Bendowski. Również w przypadku statystyk drogowych, ich wzrost jest odbierany pozytywnie, a to również dzięki samym mieszkańcom, którzy zgłaszają niebezpieczne miejsca na drogach, gdzie potrzebne są dodatkowe patrole.

– Z każdym rokiem mamy coraz więcej interwencji. W 2017 r. przeprowadziliśmy 2830 interwencji, w tym 2743 w miejscach publicznych i 87 interwencji domowych, w tym przemocy w rodzinie 48. Najczęściej połączone ze sporządzeniem z założeniem niebieskiej karty – mówi komendant, R. Bendowski.

Z kroniki policyjnej warto również wspomnieć o zatrzymaniach. W 2017r. zatrzymanych zostało na gorącym uczynku 85 sprawców przestępstw, zatrzymano 48 dowodów rejestracyjnych, 12 praw jazdy, ponadto zatrzymano 19 osób, które zostały zatrzymane do wytrzeźwienia. W statystykach zdarzeń drogowych spisano 39 wykroczeń drogowych, nastąpił 1 wypadek drogowy i 38 kolizji drogowych, 1 osoba została ranna. Natomiast w 2016 r. było 41 zdarzeń drogowych, 1 wypadek w którym 1 osoba poniosła śmierć. Zatrzymano 10 pijanych kierowców.

– Chciałbym podziękować za wsparcie jakie uszyliśmy od was w ubiegłym roku. Zakupiliśmy pojazd oznakowany marki Opel Mokka, z napędem na cztery koła. 30 tysięcy wsparł wójt Czosnowa i 15 tys. wójt Leoncina. Chciałbym również prosić o wsparcie w zakupie radiowozu nieoznakowanego Opel Corsa w kwocie 12 tys. który byłby wykorzystywany przez służby operacyjne – dodał na zakończenie komendant.

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *