Warszawa “wchłonie” gminę?

2015-07-28 1:47:59

Przy omawianiu “Strategii Rozwoju Gminy Czosnów na lata 2015-2025” pojawiły się pomysły rozwoju szybkiej kolei oraz przyłączeniu Czosnowa do obszaru metropolitarnego Warszawy

Gmina Czosnów postanowiła opracować i przyjąć “Strategię Rozwoju Gminy Czosnów na lata 2015-2025”.

– Jako lokalna społeczność wchodzicie w nową perspektywę unijną 2014-2020. Celem tego dokumentu jest dostosowanie kierunku rozwoju gminy w ten sposób, aby mieszkańcy czy  przedsiębiorcy mogli maksymalnie pozyskiwać środki z Unii – mówił podczas omawiania Strategii, dr Remigiusz Górniak, jej współautor. Bardzo możliwe, że szybko rozwijające się gminy, takie jak Czosnów, wkrótce mogą mieć “przykręcony kurek” z dopływem unijnej gotówki.

Została poruszona również kwestia ewentualnego przyłączenia gminy do Warszawy.

– Teraz jest praktycznie ostatnia szansa do 2020 roku, aby uzyskać środki pomocowe. Możliwe, że Warszawa z obszarem metropolitarnym zostanie wydzielona w 2020 r. jako województwo, jako jednolity obszar funkcjonalny, a to oznacza, że wasza gmina, która leży na granicy tego obszaru, prawdopodobnie również będzie w tym terenie się znajdować i nie będziecie mieli już dostępu do środków unijnych w takiej formie, jak dzisiaj – sygnalizował dr. R. Górniak.

W związku z tym, gmina musi się śpieszyć z pozyskiwaniem środków z UE. Dlatego Strategia zakłada m.in.: pozyskanie funduszy na odnawialne źródła energii, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, dopłaty do kolektorów słonecznych i ocieplenie budynków publicznych.

Ponadto, planowane jest zwiększenie innowacyjności gminy, zwiększenie miejsc pracy, ścisła współpraca z przedsiębiorcami, opracowanie infrastruktury technicznej czy sprawniejsze pozyskiwanie funduszy przez firmy zlokalizowane przy krajowej “siódemce”. W mniejszej skali planowany jest także rozwój infrastruktury technicznej, budowa kanalizacji, wodociągów i dróg lokalnych. Przy okazji omawiania rozwoju infrastruktury, sołtys Palmir Andrzej Fąfara pytał m.in. o rozwój warszawskiego obszaru metropolitarnego i rozwój szybkiej kolei do Warszawy.

– Specjalnie wpisaliśmy ten transport kolejowy, trochę idealistycznie, po to, aby wójt miał argument na przyszłość przy pomysłach powstania tej kolei – argumentował dr R. Górniak.

O ile szybka kolej jest w dalekich planach, o tyle wydzielenie Warszawy jako odrębnego województwa wraz z przyległymi gminami, wcale nie jest taka odległa.

– Nie wiem, czy będzie ustawa aglomeracyjna, która zakłada, że Warszawa i obszary w promieniu 30-40 km będą wydzielone z województwa mazowieckiego jako oddzielne województwo; podobnie Katowice – tłumaczył dr R. Górniak.

Jak się okazuje, pomysł obszaru metropolitarnego powstał ze względu na otrzymane dotacje, ale pierwsze pomysły pojawiły się już kilka lat temu. Wydzielenie Warszawy wraz z przyległymi do niej gminami, pozwoli na otrzymywanie większych funduszy dla samego województwa mazowieckiego. Czy będzie to z korzyścią dla okalających ją gmin, takich jak Czosnów? Już teraz pojawiają się pierwsze głosy, że mniejsze gminy nie będą miały takiej siły przebicia w starciu z dużą stolicą.

Ewa Gruszka

 

Podobne artykuły

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *