Walczą o drogi

2017-11-30 10:30:47

Wśród 132 projektów złożonych przez samorządy do wojewody mazowieckiego na wstępnej liście rankingowej znalazły się projekty złożone przez gminy Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów, Leoncin i powiat nowodworski. Do 30 listopada br Wojewoda ogłosi ostateczna listę rankingową.

Na wstępnej liście rankingowej jest 47 projektów powiatowych i 85 gminnych. Dofinansowanie może wynieść do 50% kosztów zadania, maksymalnie 3 mln zł. Do końca roku wojewoda ogłosi listę wniosków które zakwalifikowały się do dofinansowania.

Program dofinansowania

W ramach “Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” rozpatrzeniu podlegało 201 wniosków na 2018 r. Z przyczyn formalnych odrzucono 69 wniosków. Przy ocenie wniosków brano pod uwagę następujące kryteria: podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwój spójnej sieci dróg publicznych, poprawa dostępności komunikacyjnej, poziom dochodów własnych wnioskodawcy, kontynuacja zadania, a także zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku drogowego.

Powiaty (47) i gminy (85) wnioskowały o dofinansowanie budowy i przebudowy dróg w kwocie 195 mln 882 tys 465 zł na 2018 r.

Kto ma szansę?

Powiat nowodworski aplikuje o środki w wysokości 2 mln 672 tyś 156 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3001W na odcinku 4890 metrów od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Swobodnia.

Gmina Leoncin aplikuje o środki w wysokości 1 mln 233 tyś 115 zł na budowę ulicy Szkolnej w miejscowościach Leoncin i Michałów.

Gmina Czosnów aplikuje o środki w wysokości 584 tyś 880 zł na przebudowę ulicy Wiosennej w Cybulicach Małych.

Gmina Nowy Dwór Mazowiecki aplikuje o środki w wysokości 1 mln 151 tyś 301 zł na budowę dróg gminnych – ulicy Wspólnej i Złotej w mieście Nowy Dwór Mazowiecki.

Do dnia 31 grudnia br. wojewoda mazowiecki ogłosi listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Czy do dofinansowania zakwalifikują się wyżej wspomniane drogi, okaże się w grudniu, o czym poinformujemy na naszych łamach.

Jacek Jankowski

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *