Facebook
Tramwajem z Modlina do Warszawy?

2016-05-06 12:13:00

21 kwietnia odbyły się drugie z serii konsultacje społeczne dotyczące strategii rozwoju Nowego Dworu Maz. Podczas spotkania przedstawiono plany, jakie mają lokalni przedsiębiorcy w związku z Narwią i Wisłą.

“Zagospodarowanie brzegów rzek w kontekście rozwoju turystyki” to temat, nad którym dyskutowano w czwartek w Nowodworskim Ośrodku Kultury. Na spotkaniu pojawili się mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego, poznańskiej firmy Konkret i nowodworskiego WOPR-u.
Omawiano zagospodarowanie brzegów rzek na poszczególnych odcinkach, m.in. na biegnącym od Zakroczymia do WAK-u. Głos w tej sprawie zabrał przedstawiciel firmy Konkret, która zakupiła koszarowiec w Twierdzy, gdzie zostanie odtworzona historyczna droga wzdłuż brzegów rzeki.

 Jakie plany ma firma?

Od terenu Kojca Meciszewskiego, czyli tarasu widokowego “pod rycerzem”, do przepompowni, tj. do końca murów Twierdzy, odsłonięta zostanie droga, która prowadzić będzie aż do Zakroczymia. Pokazana będzie linia brzegowa do Bramy Napoleona, czyli od Kojca Meciszewskiego aż do tzw. Bramy Ostrołęckiej. Firma ma odsłonić historyczne zjazdy do rzeki, uporządkować linię brzegową i zagospodarować przyczółek brzegowy pod punkt widokowy oraz rozpocząć prace na terenie, na którym znajduje się Elewator, młyn i piekarnia.

 Szlak wodny dla kajakarzy?

Na terenie plaży w Modlinie prowadzone były prace naprawcze. Przy boisku znajdującym się przy ulicy Mieszka I w taki sposób podniesiono skarpę, aby mógł tam powstać teren rekreacyjny. OSP-RW kupiło łódź ratowniczą i uzyskało zgodę wojewody mazowieckiego na zabezpieczenie plaży pod kątem ratowniczym.
W planach jest również rozbudowa szlaku wodnego dla kajakarzy. Teren przy ulicy Mieszka I będzie zagospodarowany dla celów sportowych i rekreacyjnych. Dyżury ratownicze mają być od maja do października. Na odcinku od ujścia Wkry do mostu narwianego mają pojawić się znaki wodne. W planach jest również oznakowanie szlaków wodnych dla kajakarzy od ujścia Wkry do plaży w Modlinie.

Tramwaj wodny do Warszawy?

Po drugiej stronie rzeki, czyli po stronie spichlerza, ma powstać kładka do Twierdzy Modlin, która zaczepiona będzie na terenie dawnego mostu i budowana na terenie spichlerza od strony Wisły. Dzięki temu mógłby zostać uruchomiony tramwaj wodny do Warszawy. Planowane jest również utworzenie dodatkowych pomostów na terenie stoczni.

 Co z terenem obok targowiska?

Przy targowisku w Nowym Dworze planowane jest wykonanie plaży oraz zagospodarowanie wału narwianego pod względem turystycznym. Chodzi m.in. o: ustawienie koszy na śmieci, ławek oraz oświetlenia. W przyszłości zostanie wszczęta budowa deptaka, kąpieliska, które powinno być bliżej wału, boiska do siatkówki i piłki plażowej, toalety, a także gastronomii i drogi dojazdowej.

 Plaża na WOPR miejscem tradycyjnym

Tutaj planowana jest wymiana piasku oraz uruchomienie katamaranu. Pomiędzy WOPR-em, a Basztą Michajłowską zostanie zlokalizowany pomost dla kajakarzy.
– Pokazaliśmy Państwu plany, jakie mają podmioty, które gospodarują brzegi rzek – powiedział podczas spotkania Jacek Gereluk.
Po przedstawionej przez sekretarza gminy prezentacji był czas na dyskusję. Mieszkańcy chętnie zabierali głos oraz dzielili się z zebranymi swoimi pomysłami. Nowy mieszkaniec Nowego Dworu Mazowieckiego zwrócił uwagę na śmieci, które zauważalne są gołym okiem. Obiecano rozwiązać ten problem i poprawić czystość miasta.

Adam Balcerzak

Podobne artykuły

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *