TO DOTYCZY NAS WSZYSTKICH. Ojciec walczy z niesprawiedliwością

2017-02-14 11:41:57

Na początku grudnia pod budynkiem Sądu Rejonowego w Legionowie stanął banner „STOP ALIENACJI RODZICIELSKIEJ” Stowarzyszenia DzielnyOjciec.PL Członkowie organizacji walczą z niesprawiedliwością w sądach rodzinnych. Wydających krzywdzące wyroki w sprawach o przyznawanie faktycznej opieki nad dziećmi.
Alienacja rodzicielska jest zespołem świadomych lub nieświadomych zachowań wywołujących zaburzenia w relacji pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem, w sytuacji rozchodzenia się rodziców. Alienacji samej z reguły towarzyszą inne negatywne emocje, które wywiera faktyczny opiekun dziecka na tym dziecku, wobec drugiego rodzica. Można by nawet rzec, że czasami dziecko poddawane jest swoistemu praniu mózgu. Na przykład, nagminnie wmawia się dziecku, że drugi rodzic go nie chce. W związku z tym w psychice dziecka rodzi się wyidealizowany obraz opiekuna faktycznego, z którym dziecko przebywa na stałe.

Alienacja w kraju
nad Wisłą
Zdaniem protestujących, których banner nie przypadkowo umieszczono przed budynkiem sądu, w Polsce nagminnie dochodzi do łamania Praw Dziecka zagwarantowanych przez konstytucję. Przyczyną tego ma być wszechobecne przekonanie o tym, że dziecko musi być wychowywane przez matkę. A rola ojca jest spychana na drugi plan. Według przedstawicieli Stowarzyszenia DzielnyOjciec.PL, prawa Ojca to fikcja. Przykładem może być sytuacja opisana w filmie pt. „Tato” w reż. Macieja Ślesickiego. Pomimo, że film ten powstał przeszło 20 lat temu, sytuacja niestety się nie zmieniła.

Krzywdzące orzeczenia sądów
Według danych ze strony stowarzyszenia, w Polsce każdego roku blisko 30 tys. dzieci w wyniku krzywdzących orzeczeń sądu traci Ojca. Nie wynika to tylko i wyłącznie z powodu niereformowalnych mężczyzn, ale jak czytamy, także z nieodpowiednich zachowań kobiet. Jak zauważają członkowie Stowarzyszenia nie zdarzyło się bowiem aby jakaś kobieta, założyła mężczyźnie sprawę o to, że nie chce utrzymywać kontaktu z dzieckiem. Zamiast tego corocznie do sądów trafiają tysiące wniosków o alimenty. Każdego roku sądy rodzinne zasądzają ok. 70 mln alimentów, z czego większość wg strony stowarzyszenia nie trafia do dzieci i na ich potrzeby a na konta prawników i komorników. Kolejnym problemem są tzw. kontakty z dzieckiem. Marginalna ilość zasądzanych spotkań oraz bezprawne utrudnianie ich przez kobiety to codzienność „walki” ojców z systemem. Informowanie służb o zaistniałym problemie niestety nic nie daje. Policja może ale nie musi sporządzać notatek z interwencji, o ile w ogóle do niej dojdzie. Powoduje to brak możliwości nawiązania bliższej relacji dziecka z drugim rodzicem.

Stowarzyszenie i co dalej
Stowarzyszenie DzielnyOjciec.Pl powstało pod koniec 2015 roku. W swoim programie mają tylko trzy postulaty. Wprowadzenie Opieki Naprzemiennej jak to ma miejsce m.in w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Miałoby to uchronić dzieci przed posiadaniem „ojca niedzielnego”. Odstąpienie od zasądzania alimentów na rzecz równoważnego osobistego udziału rodziców w wychowaniu dzieci lub ustanowienie tabeli alimentacyjnej w wypadkach gdy mężczyzna nie chce brać udziału w wychowywaniu dziecka. Uznanie utrudniania kontaktów z drugim rodzicem za przestępstwo, ze względu na możliwość występowania u dziecka z tego powodu późniejszy problemów psychologicznych. Członkowie stowarzyszenia uważają, że w takich przypadkach powinny być wyciągane konsekwencje wobec utrudniających kontakty. Mogłyby one polegać na m.in. karach finansowych, czasowym lub trwały ograniczeniem praw rodzicielskich, a w skrajnych wypadkach aresztem dla rodzica, który w taki sposób znęca się nad dzieckiem.

Dzień ojca z dzieckiem
Ponadto członkowie stowarzyszenia walczą o ustanowienie dnia 23 czerwca, Dniem Ojca z Dzieckiem. Jak można wyczytać na stronie stowarzyszenia, od 1-szego listopada rozpoczęli ogólnopolską kampanie pod hasłem: STOP ALIENACJI RODZICIELSKIEJ. Mającej na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa jak poważnym problemem jest alienacja rodzicielska i uświadomienie wszystkim że najważniejszym prawem dziecka jest prawo do posiadania obydwojga rodziców.

Kuba Kamiński

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *