Teraz głos mają mieszkańcy

2017-09-14 10:03:08

11 września w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim obradowała komisja weryfikująca wnioski, złożone przez poszczególne osiedla do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Komisja odrzuciła 5 z 18 wniosków. 13 zostanie poddanych głosowaniu mieszkańców.

W głosowaniu mieszkańców wezmą udział następujące propozycje:

Osiedle 1

1. Modernizacja Skweru im. abp. Dobrogosta w następującym zakresie: montaż 11 nowych ławek żeliwnych, 6 koszy na śmieci, ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej wokół fontanny o powierzchni ok. 205m², wyłożenie betonowego obramowania fontanny okładziną kamienną z piaskowca lub granitu o powierzchni ok. 16m², montaż podświetlenia tafli wody fontanny oraz filarów zegara miejskiego – Budżet przeznaczony na osiedle – 70 000 zł. / Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 70 000 zł.

Osiedle 2

2. Wymiana 15 słupów oświetleniowych wraz z oprawami w ciągu ulic: Wojska Polskiego i Wyszyńskiego wraz z wymianą okablowania podziemnego – Budżet przeznaczony na osiedle – 120 000 zł. / Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 104 547, 33 zł.

3. Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Sadową a Młodzieżową – Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 119 823, 85 zł.

Osiedle 3

4. Stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Lotników – Budżet przeznaczony na osiedle – 35 000 zł. / Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 31 500 zł.

Osiedle 4

5. Doposażenie placu przy Sempołowskiej – Instalacja do street workoutu, dodatkowe urządzenia fitness, urządzenia na plac zabaw i ławki na plac przy Sempołowskiej – Budżet przeznaczony na osiedle – 70 000 zł. / Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 70 000 zł.

Osiedle 5

6. Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu pieszego – Wybudowanie nowego chodnika na od ulicy Długiej do ulicy Akacjowej 65 mb i ustawienie podświetlanej wiaty z poliwęglanu na potrzeby komunikacji miejskiej przy ulicy Miodowej – – Budżet przeznaczony na osiedle – 35 000 zł. / Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 35 000 zł.

Osiedle 6

7. Fitness dla każdego – bezpłatne zajęcia z aerobiku i zumby – Budżet przeznaczony na osiedle – 90 000 zł. / Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 10 000 zł.

8. Koncert Zenka Martyniuka w Modlinie Twierdzy – Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 50 000 zł.

9. Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego – Orlik w Modlinie Twierdzy – Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 24 000 zł.

10. Piknik rodzinny dla mieszkańców Modlina Twierdzy – Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 6 000 zł.

Osiedle 7

11. Doposażenie placu zabaw w Modlinie Starym w sprzęty zabawowe – Budżet przeznaczony na osiedle – 50 000 zł. / Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 50 000 zł.

12. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Mieszka I w Nowym Dworze Mazowieckim, zlokalizowanego w okolicach boiska polegać będzie na: wybudowaniu alejek parkowych z asfaltu, ustawieniu małej infrastruktury takiej jak ławki i stoło-ławy i altany, stworzeniu miejsca do grillowania i posadowieniu stacjonarnego grilla, ławek parkowych, koszy na śmieci, posadzeniu 20 sadzonek drzew (sosen i lip) – Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 48 100 zł.

Osiedle 8

13. Rekonstrukcja tablicy upamiętniającej pobyt Napoleona w 1806 r. w Nowym Dworze Maz. (wtedy Okunin) – Budżet przeznaczony na osiedle – 10 000 zł. / Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 10 000 zł.

Komisja odrzuciła 5 wniosków. Nie spełniały one bowiem warunków formalnych. Odrzucone zostały następujące propozycje:

Osiedle nr 3

Rekreacja i sport na osiedlu Pólko, Zakup i montaż urządzenia zabawowego dla dzieci na świeżym powietrzu –piaskownica z pokrywą zabezpieczającą piasek. Lokalizacja: teren zabawowy pomiędzy ul. Boh. Modlina, Spacerową i Lotników – Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 3 500 zł. Kwota ta została przeniesiona na realizację zadania numer 4, czyli stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Lotników.

Osiedle 8

14. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ul. Okunin – monitoring wizyjny – Budżet przeznaczony na osiedle – 10 000 zł. / Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 10 000 zł.

Osiedle 9

16. Aranżacja zieleni – parking duży – – Budżet przeznaczony na osiedle – 20 000 zł. / Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 14 000 zł.

17. Zakup i ułożenie kruszywa przy zabawkach znajdujących się na placu zabaw – Dębowy Park – Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 4 000 zł.

18. Budowa ogrodzenia placu zabaw na Dębowym Parku – Oszacowany przez wnioskodawcę koszt zadania – 2 000 zł.

Przedstawiciel tego osiedla, ma przygotować nowy wniosek i złożyć go do 13 września, do godziny 15:00. Już dzisiaj wiadomo jednak, że osiedle to przeznaczy 20 000 złotych na organizację imprezy kulturalnej.

Głosowanie internetowe na dane projekty ruszy w poniedziałek – 18 września, a zakończy się w niedzielę – 24 września. Prawo do głosowania mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 16. rok życia i są zameldowane w Nowym Dworze Mazowieckim.

AB

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *