Facebook

Takie spotkania są potrzebne

2018-06-15 10:02:35

Z inicjatywy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim Marzenny Boczek pod patronatem Starosty Nowodworskiego Magdaleny Biernackiej z udziałem Liderów Partnerstwa Nowodworskiego, 6 czerwca 2018 roku odbyła się konferencja inaugurująca cykl spotkań mających na celu utworzenie i rozwój Partnerstwa Lokalnego w powiecie nowodworskim.

Konferencja została poprzedzona podpisaniem przez: Starostę Nowodworskiego, Wicestarostę, Dyrektora PUP, Burmistrzów: Nowego Dworu Mazowieckiego, Nasielska, Zakroczymia i Wójtów: Czosnowa, Leoncina i Pomiechówka oraz Przewodniczącego i Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy powiatu nowodworskiego Porozumienia o zawarciu Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia  społeczno – gospodarczego i aktywizacji nowodworskiego rynku pracy. Tym samym została utworzona grupa liderów zawiązujących Partnerstwo Lokalne w naszym powiecie.

Polityka rynku pracy realizowana przez Publiczne Służby Zatrudnienia opiera się na dialogu i współpracy ze wszystkimi partnerami na rynku pracy. Ideą Partnerstwa jest połączenie wiedzy, doświadczenia i zaangażowania różnych osób, podmiotów i instytucji działających na nowodworskim rynku w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców.

Czerwcowa konferencja dotyczyła diagnozy składników środowiska społeczno-gospodarczego powiatu nowodworskiego. W spotkaniu wzięło udział 200 osób, w tym przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej, samorządowcy i inni partnerzy aktywnie związani z nowodworskim rynkiem pracy. Podczas spotkania zebrani mieli możliwość zapoznania się z założeniami tworzenia Partnerstwa Lokalnego przedstawionymi przez Starostę Nowodworskiego Magdalenę Biernacką, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Tomasza Sieradza oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim Marzennę Boczek. Część warsztatową poprowadziła doświadczona trener Jadwiga Olszowska-Urban, dzięki której spotkanie było niezwykle budujące i motywujące do działania. Spotkanie stało się również okazją do poznania się i  nawiązania kontaktów ludzi z różnych środowisk.

Tak znaczący odzew na zaproszenie do udziału w tworzeniu partnerstwa, zaangażowanie i wkład pracy w trakcie odbywających się na konferencji warsztatów tematycznych wskazuje na duże zrozumienie wagi przedsięwzięcia.

Zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach  Partnerstwa  Lokalnego. Pamiętajmy, że dzięki współpracy reprezentantów różnych środowisk, osób chętnych i zaangażowanych oraz opracowaniu konkretnych projektów mamy bezpośredni wpływ na jakość życia we własnym powiecie.

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *