Strzeżonego ochroniarz strzeże

2016-08-15 11:44:03
Planowane w Polsce wprowadzenie minimalnej stawki wynagrodzenia godzinowego – zdaniem ekspertów – najbardziej dotknie branżę usługową, m.in. ochroniarską. Jesienią wiele umów będzie renegocjowanych tak, aby weszły w życie od nowego roku. Cena jest ważna, ale nie tylko ona decyduje o trafnym wyborze firmy do ochrony osiedla mieszkaniowego. Podpowiadamy, co jeszcze.

Koncesja z MSWiA

To podstawowy dokument, jakim musi legitymować się agencja ochrony. Taki obowiązek wynika z ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Koncesja uprawnia do świadczenia dwóch rodzajów usług: bezpośredniej ochrony fizycznej (to obecność ochroniarzy na osiedlu, patrole, monitorowanie sygnałów z kamer i alarmowych) oraz zabezpieczenia technicznego (montaż i konserwacja urządzeń alarmowych). Koncesja jest wystawiana przez Departament Zezwoleń i Koncesji MSWiA, a nazwa firmy w umowie podpisywanej między spółdzielnią czy wspólnotą z agencją ochrony musi być zgodna z nazwą umieszczoną na koncesji.

Ubezpieczenie

Do niedawna była to opcja, obecnie na podstawie znowelizowanych przepisów każda agencja ochrony musi obowiązkowo mieć wykupione ubezpieczenie OC. Brak ubezpieczenia może nawet skutkować cofnięciem koncesji, a także – co ważniejsze z punktu widzenia zleceniodawcy – znacznie utrudnioną procedurą odszkodowawczą w przypadku zdarzenia na osiedlu. Należy pamiętać, iż polisa agencji ochrony nie zastępuje ubezpieczenia mieszkań przez poszczególnych lokatorów.

Opinie o firmie

Warto poprosić agencję ochrony o przedstawienie listy kilku osiedli, na których już świadczy usługi. Można podpytać zarządzających osiedlem o to, jak układa się współpraca. Zdecydowanie należy porozmawiać też z samymi pracownikami ochrony. Istotne jest, czy otrzymują pieniądze na konto, czy wynagrodzenia płacone są terminowo i czy mają podpisane umowy o pracę.

Sama firma ochroniarska powinna przedstawić aktualne zaświadczenie o braku zaległości wystawione przez ZUS i Urząd Skarbowy. Niektórzy klienci żądają zaświadczenia z banku o saldzie na rachunku firmowym. Bank nie podaje oczywiście dokładnej kwoty, ale informuje, ile ma cyfr. Żądanie takiej informacji wydaje się jednak zbędne, ponieważ saldo zmienia się codziennie, a zwłaszcza przed i po wypłatach i – wbrew pozorom – nie świadczy o kondycji finansowej firmy.

Ludzie i technologia

Dobrze jest szukać firmy, która specjalizuje się w ochronie osiedli mieszkaniowych. Taka agencja może zaoferować sprawdzone rozwiązania. Ocenia się, że w najbliższym czasie będzie się zmniejszać liczba pracowników ochrony będących bezpośrednio na obiekcie, a coraz częściej zacznie się korzystać z nowoczesnych rozwiązań technicznych. Połączenie obu tych możliwości pozwala na znaczne zwiększenie skuteczności ochrony przy zachowaniu przystępnych cen.

– Można zastosować aktywny system monitoringu – mówi Piotr Pawłowski z agencji ochrony MEN (www.ochrona-men.pl), która chroni osiedla na terenie Warszawy i okolicznych miejscowości. Tłumaczy, że jest to stały zdalny nadzór obrazów z kamer zamontowanych w różnych miejscach osiedla, możliwość nawiązania połączenia głosowego z każdą kamerą (po to, aby np. komuś zwrócić uwagę) i cykliczne (a także interwencyjne) patrole mobilnych pracowników ochrony przy jednoczesnym zmniejszeniu ich liczby na osiedlu. Przedstawiciel firmy ochroniarskiej MEN dodaje, że podgląd wideo można zamontować w prawie każdym miejscu osiedla, nie tylko na zewnątrz, ale np. w rowerowni, gdzie wejście kogokolwiek będzie za każdym razem obserwowane przez operatora.

Plan ochrony osiedla

Jest to bardzo ważny dokument, bez którego nie da się skutecznie sprawować ochrony. Musi powstać jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia usług i zawierać dokładne obowiązki agencji ochrony.

Kontrola

Chodzi o dwojaką kontrolę – realizowaną przez samą agencję dotyczącą swoich pracowników i realizowaną przez wspólnotę czy spółdzielnię dotyczącą realizacji postanowień umowy. Ta pierwsza to m.in. rozwiązania technologiczne takie jak Active Guard, Active Track czy 4Time. Są to urządzenia, które pracownik ochrony ma zawsze przy sobie. O wyznaczonej porze musi się pojawić w odpowiednim miejscu – brak zachowania właściwej ścieżki obchodu jest natychmiast sygnalizowany do operatora systemu monitorowania, które podejmuje odpowiednie kroki. Za pomocą urządzenia można też wezwać patrol interwencyjny, ponadto potrafi wykryć np. upadek ochroniarza i automatycznie wezwać pomoc. Zasadę działania tego typu urządzeń przedstawia film:

Elektronika nie zastąpi człowieka, dlatego należy wymagać od agencji, aby cyklicznie na osiedlu pojawiali się inspektorzy wyznaczeni do nadzoru. Z kolei sama wspólnota czy spółdzielnia powinna wymagać raportów generowanych automatycznie przez system z przebiegu obchodów. Mieszkańcom powinien zostać udostępniony numer telefonu do nadzoru, aby sami mogli zgłaszać ewentualne nieprawidłowości.

Nie tylko cena

Zdecydowanie to płace dla pracowników ochrony stanowią największą część wynagrodzenia dla firmy ochroniarskiej. Wprowadzenie ustawowo określonej minimalnej stawki godzinowej oznacza podwyżki dla ochroniarzy, co przełoży się na jakość usług, ale też sprawi, że mieszkańców niektórych osiedli przestanie być stać na utrzymanie ochrony w dotychczasowym wymiarze. Dlatego można poszukać firm, które nie mają rozbudowanych działów sprzedażowo – marketingowych czy administracyjnych, dzięki czemu mogą zaoferować korzystniejszą cenę. Dobrym pomysłem jest też łączenie rozwiązań tradycyjnej ochrony z techniką.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *