SPROSTOWANIE artykułu Piotra Koryckiego pt. „Radny zwolniony z pracy”, opublikowanego na stronie 4 Tygodnika Nowodworskiego w dniu 31 stycznia 2018 roku.

2018-02-23 1:48:24

Pan Marcin Ozdarski – były prokurent Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku, oświadcza że w artykule pt. Radny zwolniony z pracy” opublikowanym w dniu 31 stycznia 2018 roku w Tygodniku Nowodworskim, znalazły się informacje nieprawdziwe lub nieścisłe. Nieprawdziwe jest stwierdzenie autora artykułu jakoby dr Ozdarski dopuścił się manipulacji w złożonych przez siebie wyjaśnieniach. Ponadto dr Ozdarski nie dopuścił się zaboru mienia szpitala w postaci dysku twardego komputera, wymontowania dysku i nie dokonła usuwania z dysku jakichkolwiek danych. Komputer dra Ozdarskiego uległ zalaniu w dniu 2 grudnia 2017 roku i wobec powracających problemów w jego działaniu, w dniu 29 grudnia 2017 roku komputer został zabrany do serwisu przez informatyków szpitala, którzy dokonali wymontowania dysku. Dysk komputera został przekazany przez informatyka doktorowi Ozdarskiemu na jego zdanie w dniu 7 stycznia 2018 roku, bowiem liczył się on z obowiązkiem zwrotu mienia Społki w związku z zapowiadanym rozwiązaniem umowy. Dysk ten Marcin Ozdarski przesłał do Szpitala w dniu 8 stycznia 2018 roku. Marcin Ozdarski zaprzecza jakoby dokonywał ingerencji w dane na dysku, wskazując dodatkowo ze usunięcie takich danych byłoby niemożliwe bowiem wszystkie dane zapisane na dyskach są równocześnie magazynowane w serwerze szpitala, a zatem Zarząd ma do nich pełen dostęp.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *