Samorząd w statystykach

2017-11-09 9:39:31

Urząd Statystyczny w Warszawie opublikował dane statystyczne budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowiecki, za 2016 r.

Dochody budżetu gminy Nowy Dwór Mazowiecki w przeliczeniu na jednego mieszkańca plasowały nas między 48. a 142. miejscem w województwie. Natomiast dochody budżetu powiatu na jednego mieszkańca dawały nam w statystykach 13-34 miejsce.

Badaniem objęto 309 gmin, w tym 30 o statusie gminy miejskiej, 51 gminy miejsko-wiejskiej, a 228 wiejskiej. Dane obejmowały także 37 powiatów i całe województwo.

Ile na jednego mieszkańca?

Przeciętna wartość tego wskaźnika dla gmin w 2016 r. kształtowała się na poziomie 4 195 zł, przy czym w gminach miejsko-wiejskich był on o 336 zł wyższy niż w gminach miejskich i o 138 zł wyższy niż w gminach wiejskich. Stosunkowo najwyższy dochód odnotowano w gminach: Podkowa Leśna (7429 zł) i Nadarzyn (7205 zł), najniższy zaś wystąpił w gminach: Przysucha (3029 zł), Solec nad Wisłą (3194 zł) oraz Gostynin (gmina miejska) i Sterdyń (po 3233 zł).

Nowy Dwór Mazowiecki uplasował się na 48-142 miejscu, w grupie 94 gmin o wysokości dochodu budżetu gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca w wysokości 4000 – 4499 zł.

Dochody ogółem budżetów powiatów wyniosły średnio 967 zł na 1 mieszkańca. Relatywnie najwyższe były w powiatach: przysuskim (1588 zł) i pułtuskim (1409 zł), a najniższe w: siedleckim (650 zł), wołomińskim (771 zł) i legionowskim (792 zł). Powiat nowodworski z kwotą dochodu budżetu na jednego mieszkańca rzędu 800 – 999 zł uplasował się na 13 – 34 miejscu.

Wydatki ogółem

W 2016 r. wydatki gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły przeciętnie 4057 zł, przy czym w gminach miejsko-wiejskich były średnio o 279 zł wyższe niż w gminach miejskich i o 85 zł wyższe niż w gminach wiejskich. Stosunkowo największe wydatki poniosły gminy: Lesznowola (8001 zł), Nadarzyn (7455 zł) i Podkowa Leśna (6910 zł), najmniej zaś wydatkowały gminy: Przysucha (2848 zł), Sterdyń (2946 zł) i Sobienie-Jeziory (2996 zł). Nowy Dwór Mazowiecki w tej grupie znalazł się na 19-32 miejscu z kwotą 4500- 4999 zł.

Wydatki ogółem budżetów powiatów wyniosły w 2016 r. przeciętnie 949 zł na 1 mieszkańca. Stosunkowo najwyższe wydatki odnotowano w powiatach: przysuskim (1468 zł) i pułtuskim (1449 zł), a najniższe w: siedleckim (644 zł), legionowskim (759 zł) i wołomińskim (762 zł). Powiat nowodworski z kwotą wydatków budżetu ogółem na jednego mieszkańca rzędu 800 – 999 zł uplasował się na 14-33 miejscu.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne gmin województwa mazowieckiego wyniosły średnio 535 zł na 1 mieszkańca.

Na inwestycje ze swego budżetu relatywnie najwięcej przeznaczyły gminy: Ceranów (2093 zł) i Różan (1881 zł), a najmniej gminy: Olszanka (13 zł) oraz Sieciechów (30 zł) i Joniec (48 zł). Nowy Dwór Mazowiecki z wydatkami rzędu 250-499 zł na jednego mieszkańca znalazł się w grupie 115 gmin na pozycji 110-215. Natomiast powiat nowodworski z kwotą wydatków 200- 299 zł na inwestycje w przeliczeniu na 1 mieszkańca znalazł się na pozycji 3-7.

Wynik budżetów samorządów

Relacje pomiędzy uzyskanymi dochodami a wydatkami z budżetu samorządów stanowią wynik budżetu, czyli nadwyżkę lub deficyt.

Do gmin, które osiągnęły największą – w stosunku do swoich dochodów – nadwyżkę budżetową należały: Boguty-Pianki (relacja 22,3%) oraz Jadów (17,0%). Do gmin z relatywnie największym deficytem należały: Lesznowola, w której wydatki przewyższyły dochody o 18,0% oraz Ciepielów z deficytem rzędu 15,5%. Nowy Dwór Mazowiecki znalazł się w grupie 59 gmin z deficytem rządu minus 5,0 % – minus 0,1 % czyli na pozycjach 234-302.

Wśród 37 powiatów naszego województwa w 27 wystąpiła nadwyżka budżetowa, a w 10 odnotowano deficyt. Stosunkowo największą nadwyżkę budżetową osiągnął powiat przasnyski (13,9% ogółu dochodów), natomiast największy deficyt wystąpił w powiecie nowodworskim (gdzie wydatki o 11,2% przekroczyły dochody).

Oprac. Na podstawie informacji sygnalnej US “Budżety jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego w 2016 r.”

Jacek Jankowski

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *