Różne zaliczki za ciepłą wodę. Spółdzielnia wyjaśnia

2022-09-05 2:46:16

Po naszym artykule „Ciepło na kredyt”, który ukazał się w 33 numerze Tygodnika Nowodworskiego w dniu 16.08, do redakcji zwrócili się czytelnicy, którzy zaliczkę na podgrzanie wody mają wyliczoną na kwotę 50 zł/m³. W opublikowanym przez nas materiale mówimy o kwocie 40 zł/m³. Z czego wynika różnica w wyliczeniach przesyłanych do mieszkańców zasobów Spółdzielni „Dążność”?


Zwróciliśmy się do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dążność” o wyjaśnienie, czy faktycznie mieszkańcy wnoszą różne zaliczki i według jakich kryteriów są one naliczane.
Zgodnie z Regulaminem Eksploatacji Lokali SML-W „Dążność” stawki przedpłat (zaliczki) na koszty podgrzania ciepłej wody użytkowej są różne dla poszczególnych budynków i zależą do prognozowanego zużycia energii cieplnej na potrzeby podgrzania ciepłej wody w danym budynku. Kalkulację wysokości stawek przedpłat na danym budynku przeprowadzamy na podstawie odczytów faktycznego zużycia energii cieplnej w poprzednim okresie rozliczeniowym – przekazał naszej redakcji Tomasz Miecznik, Zastępca Prezesa ds. Inwestycji i Remontów.
Z informacji, które otrzymała nasza redakcja, jeszcze wiosną br., kiedy Spółdzielnia poinformowała lokatorów o planowanych podwyżkach na Osiedlu Młodych, odbyło się zebranie mieszkańców z poprzednikiem obecnego Pana Prezesa. Po zebraniu mieszkańcy otrzymali nowe wyliczenia, gdzie kwota 50 zł została zmieniona na 40 zł. Najwyraźniej tam gdzie nie wpłynęły prośby mieszkańców o obniżenie zaliczek, takowe nie nastąpiły. Jednak jak wynika z wyjaśnień, które otrzymaliśmy od przedstawiciela zarządu, w finale i tak nie będzie to miało znaczenia, gdyż: poniesione całkowite koszty dostarczenia energii cieplnej na podgrzanie wody na poszczególnych budynkach zostają następnie rozliczane z podziałem na:
– koszty stałe rozliczone do m² powierzchni użytkowej mieszkania,
– koszty zmienne rozliczone proporcjonalnie do ilości zużytych m ³ ciepłej wody w lokalu w ciągu całego roku.
Różnica między poniesionymi przedpłatami a sumą wyliczonych kosztów stanowi nadpłatę lub niedopłatę dla danego lokalu – czytamy w dalszej części wyjaśnienia przesłanego ze Spółdzielni.

MM

Comments

comments

1 komentarz

  1. Amaka odpowiedz

    Jakie koszty stałe? Zawsze rozliczenie bylo prognoza minus realne zuzycie (z licznikow) = nadplata/niedopłata.

    Mam 50zl/m³ cieplej wody, o zadnym zebraniu nie wiedzialem (nawet nie mam na to czasu), więc skąd miałbym wiedzieć by wyslac prośbę o “zmianę z 50 na 40zl za m³”?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *