Facebook
Rolniku, zgłoś szkody

2016-06-23 12:45:17

 

W wyniku ostatnich niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym gradobicia i nawałnicy, która nawiedziła nasz region kilka dni temu, gminy wychodzą naprzeciw mieszkańcom. Każdy poszkodowany może starać się o oszacowanie strat i uzyskanie dofinansowania.

W Nasielsku i Zakroczymiu

Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz w obiektach budowlanych (nie podlegają szacowaniu szkody w budynkach mieszkalnych). Ustalenie wysokości strat w obiektach budowlanych odbywa się w oparciu o kosztorys i wyceny sporządzone przez firmę ubezpieczeniową lub rzeczoznawcę majątkowego.

Komisja powołana przez Wojewodę Mazowieckiego będzie pracowała na podstawie Regulaminu działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne z dnia 20 kwietnia 2016 roku.

W Pomiechówku

Poszkodowani mieszkańcy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych oraz o udzielenie pomocy finansowej w związku z uszkodzeniem budynku mieszkalnego/gospodarczego.

Wnioski (do pobrania w urzędach gmin lub na stronach internetowych gmin) należy składać w:

– Urzędzie Miejskim w Nasielsku w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Elektronowa 3, ( II piętro, pokój nr 201). Termin składania wniosków do dnia 15 lipca 2016 r.

– Urzędzie Gminy w Zakroczymiu pok. nr 8 w godz. 8-16:00, wtorki 9-17:00. Termin składania wniosków do dnia 28 czerwca 2016 r.

– Urzędzie Gminy Pomiechówek do dnia 28 czerwca 2016 r.

Jednocześnie informujemy, że do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich składanego do ARiMR, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *