Rodzina w niewoli alkoholu

2023-10-26 6:03:14

Wielu z nas wyobraża sobie rodzinę jako oazę miłości, wsparcia i szczęścia. Niestety, niektóre z nich muszą się mierzyć z różnymi problemami, wśród których jest też i ten związany z nadużywaniem alkoholu. To bardzo trudny temat, który dotyka wielu ludzi i ma ogromne konsekwencje wpływające na ich egzystencję.Alkohol nie tylko niszczy życie osoby uzależnionej, ale również dotyka wszystkich członków jego rodziny, sprawiając, że stają się oni zakładnikami alkoholowej pułapki. To dla nich wszystkich toksyczne więzienie, które niszczy harmonię i szczęście życia rodzinnego

Alkoholizm może prowadzić do trudności w komunikacji, wzrostu napięcia i konfliktów w domu. Rodzina staje w obliczu wielu wyzwań, takich jak emocjonalne burze, brak zaufania i niestabilność. Często osoba uzależniona traci kontrolę nad swoim zachowaniem i staje się agresywna lub niestabilna emocjonalnie. To wszystko prowadzi do napięcia i rozpadu więzi rodzinnych.

Dzieci, które dorastają w rodzinach dotkniętych uzależnieniem, często doświadczają fizycznego i emocjonalnego zaniedbania. Mogą być świadkami przemocy domowej lub sami stać się jej ofiarami. Te traumy mają trwałe skutki i mogą wpływać na ich rozwój emocjonalny i społeczny.

Członkowie rodziny często obarczają się winą czując się odpowiedzialni za zaistniałą sytuację. Ważne jest jednak zrozumienie, że uzależnienie od alkoholu to choroba i tylko poprzez edukację możemy przełamać ten błędny pogląd i rozpocząć proces jej leczenia. Podjęcie działań w kierunku uzdrowienia jest kluczowe dla całej rodziny. Pierwszym krokiem jest zrozumienie problemu i akceptacja, że uzależnienie wpływa na życie wszystkich jej członków. Następnie warto poszukać profesjonalnej pomocy i wsparcia. Terapia rodzinna, grupy wsparcia oraz specjaliści w dziedzinie uzależnień mogą odegrać kluczową rolę w procesie odzyskiwania zdrowia i równowagi.

„Rodzina w niewoli alkoholu” to trudna i bolesna rzeczywistość. Jednak nie jesteśmy skazani na wieczną niewolę. Poprzez zrozumienie, szukanie wsparcia i wspólne wysiłki, możemy odzyskać nasze życie, szczęście i harmonię rodzinnej więzi. Nie bójmy się sięgać po pomoc i rozpocząć proces leczenia. To jest nasza droga do wolności od niewoli alkoholu i droga do lepszego jutra dla naszej rodziny.

Artykuł powstał w ramach realizacji przez Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego zadania publicznego Mazowiecka Akcja Edukacyjno-profilaktyczna „Bezpieczny Dom”. W ramach projektu realizowane są m.in. warsztaty profilaktyczne oraz treningi psychologiczne mające na celu podniesienie świadomości uczestników w zakresie zagrożeń związanych z inicjacją czy eksperymentowaniem z używkami oraz z nadużywaniem alkoholu, a także treningi z samoobrony, które zwiększają wiedzę (ofiar przemocy, potencjalnych ofiar przemocy i ich osób najbliższych) z zakresu sposobów rozwiązywania konfliktów oraz rozpoznawania sytuacji zagrożenia i unikania ich oraz pozwalają na nabycie umiejętności postępowania w sytuacji zagrożenia przemocą.

Celem głównym realizacji zadania jest ograniczenie przemocy w rodzinie oraz szkód związanych z problemami uzależnień w województwie mazowieckim, w tym w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Zadanie publiczne dofinansowane zostało ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego i realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii Województwa Mazowieckiego. Szczegóły akcji dostępne są na stronie: https://instytutbirm.pl/mazowiecka-akcja-edukacyjno-profilaktyczna-bezpieczny-dom/

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *