Od godziny 8:00 w dniu 7 marca wyniki TAJNE. Głosowanie trwa do 21 marca, do godziny 23:59. Wielka Gala podsumowująca Plebiscyt – 26 marca

2017-02-22 8:07:17

Regulamin plebiscytu – „Faworyt Czytelników Tygodnika Nowodworskiego 2017”

§1. Postanowienia ogólne.

1. Konkurs jest organizowany przez Agencję TiO z siedzibą w Legionowie 05-120 przy ul. Rynek 2, wydawcę tygodników:
– Mazowieckie To i Owo,
– Tygodnik Nowodworski,
– Tygodnik Pułtuski,

§2. Czas trwania konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się o godz. 8:00 21 grudnia 2016 roku, kończy się o godz. 23:59 21 marca 2016 roku.

§3. Zasady konkursu.

1. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym.
2. Zgłoszone osoby są osobami publicznymi.
3. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pod nadzorem opiekunów prawnych. Osoby biorące udział w konkursie zwane będą dalej uczestnikami.
4. Głosowanie odbywa się systemem głosowania SMS na numer 71051 o treści podanej w opisie pod zdjęciem lub opisem kandydata (koszt przesłania jednego sms-a wynosi 1,23 zł z vat.). Informacje o plebiscycie dostępne na stronie nowodworski.info

5. Od 7 marca 2017, od godziny 23:59, roku wyniki dostępne dotychczas na stronie internetowej plebiscytu oraz w papierowym wydaniu Tygodnika Nowodworskiego zostaną ukryte.
6. Ostateczne głosowanie SMS kończy się we wtorek 21.03 o godzinie 23.59.
7. Każdy SMS ma wartość 1 punktu. Można oddawać dowolną ilość głosów.
8. Głosy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń. Wiadomość musi być wysłana z telefonu komórkowego. SMS wysłany za pomocą komputera nie bierze udziału w konkursie.
9. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia zwycięzców konkursu.
10. Osoby, inicjatywy lub wydarzenia, które uzyskają największą liczbę punktów otrzymają pamiątkową statuetkę, podczas Gali wręczenia nagród, która odbędzie się 26 marca 2017 roku w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
11. Zwycięzcy nie zostaną powiadomieni o zwycięstwie wcześniej, niż podczas Gali wręczenia nagród 26 marca, na którą to wszyscy nominowani otrzymają zaproszenia.

 

 

§4. Postanowienia końcowe.

1. Reklamacje należy zgłaszać do Agencji TiO na adres siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia roszczeń.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS.
3. Oddając głos w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik bądź jego opiekun prawny podporządkowuje się postanowieniom regulaminu konkursu i akceptuje jego treść.
4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Tygodnia Nowodworskiego wydawanego przez Agencję TiO.
5. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *