Przyjaciel ma wspierać i pomagać

2016-06-10 4:25:53

Takich słów użyła podczas otwarcia środowiskowej świetlicy w Zakroczymiu jej kierownik – Maria Flis. Uroczystość odbyła się w piątek 2 czerwca.

Gminna świetlica środowiskowa “Przyjaciel”, mająca swoją siedzibę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zakroczymiu, działa na mocy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Głównym jej celem jest pomoc dzieciom w nauce i rozwijaniu ich zainteresowań. Dzieci maja tu także zapewniony posiłek.
– Zadbamy tu o wspólną zabawę, o to, by każdy z nas mógł wzrastać oraz otrzymał wsparcie i pomoc. Czasami bardzo niewiele potrzeba, by człowiek rozwinął skrzydła. Wspólnie możemy wiele zdziałać i mam nadzieję, że w tym miejscu będziemy mogli czuć się szczęśliwi – powiedziała kierownik świetlicy Maria Flis.
W placówce czynnej od poniedziałku do czwartku pracuje dwóch wychowawców. Pod ich opieką znajduje się 30 dzieci.
Budżet świetlicy został zabezpieczony z tzw. “funduszu korkowego”, czyli ze środków, które wpływają do budżetu gminy ze sprzedaży napojów alkoholowych. Na 2016 rok przewidziano 25 000 złotych, z których 21 000 złotych zostanie przeznaczone na wynagrodzenia, natomiast 4 000 złotych na dożywianie i ubezpieczenie. Świetlica ma zastąpić Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które zakończyło działalność w 2014 roku.
Uroczyste otwarcie świetlicy miało miejsce 2 czerwca. W otwarciu placówki udział wzięli burmistrz gminy, radni, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyrektorzy gminnych szkół, rodzice oraz dzieci.
Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały krótkie przedstawienie pantomimiczne dotyczące wspierania i pomagania przyjaciołom, a także wręczyły burmistrzowi, radnym, przedstawicielom GKRPA, a także dyrekcji szkoły dyplom: “Przyjaciel Przyjaciela”. Jeden z wychowawców świetlicy odczytał bajkę o przyjaźni, po czym kierownik opowiedziała o najważniejszych wartościach przyjaźni.
W tym dniu wszyscy zostaliśmy przyjaciółmi, a zbliżyło nas do siebie wspólne pieczenie kiełbasek w zakroczymskim ogrodzie ojców kapucynów.

Adam Balcerzak

Podobne artykuły

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *