Przewidują deficyt?

2017-11-23 9:27:25

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała możliwość wykupu obligacji komunalnych na kwotę 18 mln zł przez Gminę Nasielsk

Emisja obligacji komunalnych zostanie przeprowadzona w latach 2018-2019, w przypadku wystąpienia potrzeb finansowych planowanego deficytu. Gmina zobowiązana jest wykupić obligacje do 2030 r.

Na co przeznaczone są obligacje?

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w trzech transzach, w przypadku potrzeb planowanego deficytu. Przedstawia się to następująco:

W 2017 r. środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 mln zł.

W 2018 r. środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 mln 480 tyś zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3 mln 519 tyś zł.

W 2019 r. środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 mln 480 tyś zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3 mln 519 tyś zł.

Gmina zamierza wyemitować 18 tyś obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda. Obligacje są oprocentowane, oprocentowaniem zmiennym, naliczanym od wartości nominalnej.

Muszą wykupić obligacje

Gmina jest zobowiązana wykupić obligacje. Ma to się odbywać przez 12 lat – od 2018 do 2030 roku, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Wydatki na wykup obligacji i wypłaty oprocentowania, maja być pokryte z dochodów własnych gminy. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych, oprócz pierwszego okresu odsetkowego, który może być dłuższy – do 12 miesięcy

Pozytywna opinia RIO wskazuje, że organ nadzoru nie widzi zagrożeń związanych z emisją i planowanym wykupem przez Gminę Nasielsk swoich obligacji.

Jacek Jankowski

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *