Problem z handlem

2017-06-09 12:00:07

Ta sprawa w ostatnich dniach bulwersowała handlujących na terenie prywatnym. Chodzi o opłatę targową.

Straż Miejska kilkukrotnie była wzywana przez inkasenta do pomocy w poborze opłaty targowej. Osoba handlująca nie chciała jej uiścić twierdząc, że jest na terenie prywatnym i ma zgodę właściciela na handel.

Otóż zgodnie art. 15 ust.1 opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prywatnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust 2b. Targowiskami są natomiast wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Co to oznacza?

– Chodzi o miejsca, w których lokalizację wyznacza gmina, jak i każde inne miejsce, mimo że formalnie nie jest ono przez gminę oznaczone jako targowisko. W takim rozumieniu targowiskiem jest m.in. hala targowa, dom handlowy, plac, chodnik, pas przydrożny, byleby na tych miejscach prowadzono sprzedaż – wyjaśnia mł. spec. Małgorzata Wójcik z nowodworskiej Straży Miejskiej.

A zatem fakt objęcia danego terenu uchwała gminy dotycząca lokalizacji targowiska nie ma decydującego znaczenia dla uznania, że dane miejsce prowadzenia sprzedaży jest targowiskiem w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Bowiem dla powstania zobowiązania w opłacie targowej istotne jest zaistnienie przesłanek wynikających z przepisów tej ustawy, a nie treść uchwały rady miejskiej, (WSA w Bydgoszczy – wyrok z dnia 11 września 2007 roku I SA/Bd 473/07).

Na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki od 1 czerwca do 30 września wyznaczone są sezonowe miejsca do sprzedaży owoców sezonowych:

– parking w rejonie skrzyżowania ul. Legionów róg Warszawskiej 15,

– parking w rejonie sklepu przy ul. Mazowieckiej 15,

– parking w rejonie sklepu przy ul. Berlinga 21,

– parking w rejonie sklepu przy ul. Wojska Polskiego 47,

– parking przy ul. Wojska Polskiego 33,

– parking przy ul. Miodowej 8,

– parking przy ul. Malewicza 289,

– parking ul. 29 Listopada przy bloku nr. 324,

– plac przed Izbą Przyjęć przy ul. 29 Listopada,

– plac w rejonie sklepu przy ul. Dworcowej 2,

– pas zieleni przy ul. Staszica róg ul. Dworcowej.

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…