Prawosławni rozpoczęli Boże Narodzenie

2018-01-07 11:10:00

Prawosławni i grekokatolicy obchodzą dzisiaj pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Zgodnie z kalendarzem juliańskim, przypada on 14 dni po świętach katolickich.

W naszym powiecie znajduje się jedna cerkiew. Mieści się ona w Stanisławowie gm. Pomiechówek. Jest to parafia p/w Św. Aleksandry. W sobotę 6 stycznia w Stanisławowie o godzinie 22:00 odprawione zostało nabożeństwo “Wieczernia, jutrznia”. Było to całonocne czuwanie, podczas którego o północy odprawiona została Święta Liturgia, odpowiednik katolickiej Mszy Świętej. Dzisiaj natomiast o godzinie 10:00 odbyła się święta liturgia poświęcona narodzeniu Jezusa Chrystusa. Jutro (08.01) natomiast, będzie miał miejsce “Sobór Przenajświętszej  Bogurodzicy”. Prawosławni odpowiednik naszego święta Trzech Króli, obchodzić będą 19 stycznia.

Historia parafii prawosławnej w Stanisławowie

Parafia prawosławna w Stanisławowie koło Pomiechówka została założona w I połowie XIX w., po rozpoczęciu przez władze carskie rozbudowy twierdzy w Modlinie. Wokół tej twierdzy osiedlili się chłopi pochodzący z guberni pskowskiej. Początkowo należeli do parafii nowogieorgijewskiej, jednak ze względu na uwarunkowania militarne uczęszczanie na cerkiewne nabożeństwa było dość utrudnione. Dlatego też ówczesne władze Królestwa Polskiego postanowiły wybudować dla prawosławnych przesiedleńców z głębi Rosji dodatkową cerkiew w jednej ze wsi nieopodal Modlina.

Plan cerkwi został zatwierdzony w 1840, zaś 10 maja 1844 w Kolonii Aleksandryjskiej (dzisiejszym Stanisławowie) poświęcono miejsce pod budowę nowej świątyni. Cerkiew wzniesiono w ciągu roku i konsekrowano 29 września 1845 pod wezwaniem św. Męczennicy Królowej Aleksandry. Parafia w owym czasie liczyła około 400 wiernych, posiadała też własny cmentarz (w odległości 3 km od twierdzy modlińskiej), na którym w 1852 zbudowano murowaną kaplicę pod wezwaniem Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość. Do parafii oprócz Kolonii Aleksandryjskiej należały również inne „kolonie rossyjskie” założone w rejonie twierdzy modlińskiej z polecenia namiestnika Królestwa Polskiego księcia Iwana Paskiewicza: Konstantynowska, Kosewka, Szczypiorna i Zakroczymska. W 1907 parafia powiększyła się terytorialnie (objęła swoim zasięgiem m.in. okolice Płońska), w wyniku czego nastąpił wzrost liczby wiernych do około 1300 osób.

W okresie pierwszej wojny światowej cerkiew św. Aleksandry była zbombardowana przez niemieckie lotnictwo i doznała poważnych uszkodzeń, dlatego po wojnie cerkiew rozebrano. Nabożeństwa w tym czasie celebrowano w domu parafialnym. Później postawiono w tym miejscu nową cerkiew, znacznie mniejszą i o jednej kopule. Do budowy wykorzystano cegły oraz wewnętrzne filary pozostałe z rozbiórki dawnej cerkwi. Nowa świątynia służy wiernym od 1935 roku. Umieszczono w niej ikonostas pochodzący z nieistniejącej dziś cerkwi św. Jerzego, która znajdowała się na terenie twierdzy modlińskiej.

Obecnie uczęszczają tu wierni nie tylko ze Stanisławowo, lecz także z pobliskich miejscowości – Nowego Dworu, Modlina, Pomiechówka, Zakroczymia, Kosewka, Jabłonny i innych. Parafia św. męczennicy carycy Aleksandry prężnie rozwija się. Jest to jedyna wiejska placówka prawosławna w województwie mazowieckim. Przy parafii działa Prawosławny Dom Opieki „Betania”, powstały w latach 70.

Można stwierdzić, że parafia św. męczennicy Aleksandry ma charakter międzynarodowy. Wśród naszych parafian są prawosławni z Serbii, Gruzji, Ukrainy, Rosji, mieszkający w Polsce. Jesteśmy otwarci i serdecznie zapraszamy wszystkich ceniących piękno duchowe Prawosławia, interesujących się jego dziedzictwem i historią. Wyrażamy nadzieję, że po gruntownym remoncie nasza nieduża cerkiew będzie nadal służyć wiernym będąc jednym z prężnych ośrodków prawosławia na Mazowszu. (źródło: parafia p/w Św. Aleksandry w Stanisławowie)

Życzenia od redakcji

Wszystkim naszym Czytelnikom, którzy dzisiaj świętują Boże Narodzenie cała redakcja Tygodnika Nowodworskiego składa najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

/AB/

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *