POWIAT. Wspierają Seniora na co dzień!

2020-11-15 1:29:10

Od 20 października w całej Polsce działa rządowy Program Wspieraj Seniora – “Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów”. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii

Przypominamy, ze senior sam płaci za zakupy, może również prosić o wyprowadzenie psa czy załatwienie sprawy urzędowej. Jak działa ten program na terenie powiatu nowodworskiego zapytaliśmy lokalne Ośrodki Pomocy Społecznej. Pytaliśmy o zainteresowanie programem wśród seniorów, kto wspiera ośrodki w realizacji programu i jak radzą sobie pracownicy socjalni z połączeniem swojej codziennej pracy z dodatkowym obowiązkami. Pomimo dużej ilości obowiązków Ośrodki Pomocy Społecznej odpowiedziały na nasze pytania wyczerpująco.

Pani Maria Bielecka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie odpowiada jako pierwsza na nasze pytania:

– Program Wspieraj Seniora na terenie naszej gminy już działa. Z uwagi na to, że Ośrodek zawsze interesował się opieką osób starszych – osoby takie otrzymują pomoc w miarę potrzeb na bieżąco. Do dnia dzisiejszego zgłosiły się 2 osoby o zrobienie zakupów. Taka pomoc została udzielona niezwłocznie. Seniorzy są bardzo wyrozumiali w kwestii opłaty za zakupy i nie było żadnych problemów. Realizacją pomocy Wspieraj Seniora zajmują się pracownicy socjalni, opiekunki środowiskowe, a jeżeli będzie konieczność zwiększenia osób do pomocy to pracownicy administracyjni również włączą się w pomoc. Zgłosiły się do nas osoby chętne do pomocy w formie wolontariatu, którzy również będą służyć wsparciem osób starszych zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

W Zakroczymiu GOPS sam zbiera informacje o potrzebach wśród seniorów.

-Gmina Zakroczym złożyła oświadczenie o przystąpieniu do Programu “Wspieraj Seniora” , chociaż umowa z Wojewodą nie została jeszcze podpisana. Na dzień dzisiejszy nie ma zbyt dużego zainteresowania seniorów. Wpłynęły 2 prośby za pomocą aplikacji (jedna nie była związana z programem, w drugim przypadku zgłosił się senior w sprawie zakupów, jednakże okazało się, że zamieszkuje z synem, który te zakupy może zorganizować). Na dzień dzisiejszy pracownicy socjalni kontaktują się z seniorami i zbierają informacje o potrzebach. W przypadku niewielkiego zainteresowania GOPS będzie realizował pomoc dla seniorów we własnym zakresie (opiekunki środowiskowe, pracownicy socjalni, inni pracownicy GOPS) – informuje Anna Lewicka, kierownik GOPS w Zakroczymiu.

Seniorzy proszą o różne formy pomocy – z każdym dniem zwiększa się zainteresowanie programem. Większe zainteresowanie pomocą da się zauważyć w Nowym Dworze Mazowieckim i Nasielsku. Jest to zrozumiałe, ze względu na większą liczbę mieszkańców i anonimowość wśród sąsiadów.

W gminie Nowy Dwór Mazowiecki usługi wsparcia dla Seniorów 70+ są realizowane przez pracowników socjalnych. W okresie wzmożonego zainteresowania, w godzinach popołudniowych lub dni wolne od pracy pracowników Ośrodka wspierać będą pracownicy Straży Miejskiej, OSP Ratownictwo Wodne oraz wolontariusze. Na dzień dzisiejszy zgłosiło się siedmiu wolontariuszy. W OPS został wypracowany system pracy polegający na przyjęciu zgłoszenia, weryfikacji danych osobowych i ustaleniu zakresu zakupów, które są dostarczane do domu Seniora – podkreśla dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim, Elżbieta Mikiel. Zwraca przy tym uwagę na to, że “Pracownicy socjalni mają wiele różnych obowiązków służbowych. Pomoc Seniorom jest to nowe dodatkowe zadanie, które będzie realizowane. (…) Pomoc ze strony Programu jest zapewniona w postaci szkolenia a także pomocy finansowej. Seniorzy proszą o różne formy pomocy. Nie wszystkie będą realizowane, bowiem nie przewiduje tego program “Wspieraj Seniora””.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku również uczestniczy w działaniach rządowego Programu “Wspieraj Seniora”.

– Zainteresowanie seniorów jest dosyć duże i z każdym dniem zwiększa się. W gminie Nasielsk w obecnej chwili usługi realizują wyłącznie pracownicy MOPS. Dosyć często zdarzają się zgłoszenia, kiedy to seniorzy są przekonani, że za zakupy nie będą płacić. MOPS cały czas realizuje szereg zadań zarówno własnych jak i zleconych. Są to m.in. zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, stypendia, cały pakiet świadczeń rodzinnych, wychowawczych, sprawianie pochówków, posiłek w domu i w szkole, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, praca socjalna i wiele, wiele innych. (…) Wraz ze wzrostem obowiązków pracowników w nasielskim ośrodku pomocy społecznej nie przybyło. Prawdopodobnie MOPS otrzyma środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu. Na dzień dzisiejszy nie ma jednak żadnych konkretów. Wstępnie mówi się o dodatkach dla pracowników, zwrocie kosztów paliwa oraz zakupu środków ochrony osobistej – informuje Monika Nojbert, dyrektor MOPS w Nasielsku.

Leoncin -Nasi mieszkańcy przyzwyczajeni są do dzwonienia bezpośrednio do OPS.

– W naszej gminie pomoc potrzebującym, a w szczególności seniorom była udzielana od początku trwania pandemii. Robienie zakupów, realizacja recept, dostarczanie posiłków, w szczególnych przypadkach dowóz osób na wizyty i konsultacje lekarskie w szpitalach – to wszystko cały czas funkcjonowało i nadal funkcjonuje z elastycznym podejściem do zgłaszanych potrzeb. Zdarzyło się nawet, że konieczne było przywiezienie osoby ze szpitala po ciężkiej operacji – mówi Jakub Brzeziński, kierownik OPS w Leoncinie.

– Ustaliliśmy zasady robienia zakupów tj. na telefoniczne zgłoszenie konieczności zrobienia zakupów, po spisaniu listy produktów z własnych pieniędzy robiliśmy zakupy, za które potem osoba zgłaszająca po przedstawieniu paragonów zwracała należność. W niesienie pomocy angażuje się cały zespół naszego ośrodka. Oczywiście mamy przez pandemię więcej pracy, ale nie zaniedbujemy nikogo. Każdy człowiek i jego potrzeby są dla nas priorytetem. Mogę powiedzieć z dumą, że mam bardzo dobry i zgrany zespół, który od samego początku pandemii na długo przed ogłoszeniem programu wspólnie ustalił kierunek działań (…). Nasi mieszkańcy przyzwyczajeni są do dzwonienia bezpośrednio do OPS. Dla zobrazowania sytuacji powiem, iż przez program mamy dwa zgłoszenia – poza programem, wspólnie z Domem Senior Wigor dowozimy posiłki seniorom i jest to nawet kilkanaście osób dziennie, a dodatkowo pamiętać należy że robimy też zakupy. Jak już powiedziałem – ogłoszenie programu nic nie zmienia w działaniach OPS, jednak jest to dodatkowe i jakże ważne wsparcie finansowe, które dobrze wykorzystamy w celu niesienia pomocy naszym mieszkańcom.

Co dalej po wygaśnięciu programu?

Przypominamy, że program trwa do końca 2020 roku. Numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii uruchomionej w ramach programu “Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów” – 22 505 11 11. Wraz z końcem roku nie skończą się problemy seniorów. Wielu z nich potrzebuje pomocy na co dzień, często nie wiedzą gdzie o taką pomoc mogą prosić. Gdzie będą mogli zwrócić się o wsparcie po zakończeniu programu? Czy lokalne Ośrodki Pomocy Społecznej otrzymają wsparcie czy kolejne zadania? Jak podkreśla Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim Elżbieta Mikiel

-Pracownik socjalny niesie pomoc wszystkim potrzebującym bez względu na panującą sytuację także epidemiczną.

Na koniec apel Dyrektora MOPS w Nasielsku Moniki Nojbert:

– Z każdym dniem przybywa osób, które oczekują pomocy w związku z epidemią. Seniorzy zgłaszają potrzeby zakupu żywności dla siebie lub swoich zwierząt, środków higienicznych, lekarstw, pomocy w załatwieniu spraw urzędowych itp., ponownie zwracam się z prośbą o zaangażowanie w pomoc sąsiedzką. Dbajmy o siebie nawzajem!

Marzena Dobraczyńska

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *