POWIAT. Jak pracują strażacy w okresie pandemii?

2020-11-29 1:31:58

Trwający od marca stan epidemii zmienił nie tylko nasze codzienne życie, ale i zakres obowiązków, jakie wykonują służy na rzecz mieszkańców. W Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej oraz w Ochotniczej Straży Pożarnej strażacy i ratownicy szybko dostosowali się do nowych warunków i skutecznie niosą pomoc wszystkim potrzebującym, dotkniętym lub zagrożonym zakażeniem

W okresie od 1 marca do chwili obecnej odnotowano 294 interwencji związanych z występowaniem pandemii SARS-CoV-2. Interwencje te można podzielić na klika kategorii:

Działania o charakterze pomocy niesionej osobom przebywającym w kwarantannie

Interwencje realizowane tylko przez wytypowane jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w krajowym systemie-ratowniczo-gaśniczym. Takich interwencji odnotowano 159, przy czym istotne jest, że często jedna zarejestrowana w systemie interwencja oznaczała dotarcie z pomocą do wielu adresów. Należy zatem przyjąć, że de facto było tych działań dużo więcej. Zakres udzielanej mieszkańcom pomocy to przede wszystkim dostarczanie środków niezbędnych do życia – żywności, leków, środków czystości itp. Pomoc organizowana jest we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej i za pośrednictwem Straży Miejskiej (najczęściej). Zainteresowana osoba zgłasza MOPS/GOPS zapotrzebowanie na udzielenie pomocy, po czym informacja ta dociera do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, gdzie służba dyżurna odpowiednio kwalifikuje zdarzenie i dysponuje odpowiednie jednostki. Inny rodzaj pomocy to np. wyprowadzanie zwierząt domowych przez strażaków lub ich transport do weterynarza albo wyrzucenie odpadów komunalnych w sytuacji, gdy to wiąże się z koniecznością opuszczenia miejsca kwarantanny.

Działania w zakresie wsparcia obsługi polowej izby przyjęć przy Nowodworskim Centrum Medycznym

Są realizowane tylko przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP. Działania wynikają z konieczności udostępnienia namiotu pneumatycznego wraz z nagrzewnicą i jego obsługi. Liczba zarejestrowanych w tym zakresie interwencji to 130, które polegają przede wszystkim na dopompowywaniu powietrza z uwagi na stan wyeksploatowania namiotu.

Izolowane Zdarzenia Ratownictwa Medycznego, tzw. IZRM

Są to interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej wynikające z braku aktualnej dostępności zasobów Państwowego Ratownictwa Medycznego, np. gdy karetki pogotowia ratunkowego są zajęte podczas innych, własnych działań. Takich interwencji jeszcze póki co nie było wiele, niemniej w porównaniu z ubiegłym rokiem jest wyraźna tendencja wzrostowa. W 2019 roku w statystykach nie zanotowano zdarzeń innych niż wezwania do wypadków komunikacyjnych na drogach, szlakach kolejowych, akwenach czy po prostu do innych wypadków w różnorodnych sytuacjach i miejscach. Natomiast w bieżącym roku było już prawie 10 interwencji podczas zdarzeń stricte medycznych, wynikających z nagłego pogorszenia stanu zdrowia nie będącego następstwem nagłych wypadków – zasłabnięcia, nagłe zatrzymania krążenia, udary itp. Nie zdarzyły się wprawdzie sytuacje, że karetka pogotowia mimo jej dysponowania nie dojechała w ogóle na miejsce zdarzenia, jednak karetki docierały ze znacznym opóźnieniem. Należy pamiętać, że zakres możliwej pomocy medycznej ze strony strażaków PSP i OSP jest ograniczony tylko do tzw. KPP, czyli kwalifikowanej pierwszej pomocy. Straż nie posiada kompetencji ani możliwości technicznych do podawania środków medycznych ratujących życie, nie ma także możliwości transportu chorych.

-Poważną komplikacją i zagrożeniem dla strażaków jest fakt, że nie zawsze na etapie otrzymania wezwania do tego typu zdarzeń otrzymują informację o wywiadzie w zakresie Covid-19. Prognozuję, że w przypadku dalszego rozwoju pandemii takich przypadków niestety będzie więcej – powiedział nam mł. bryg. Tomasz Wołoszyn Oficer Prasowy KP PSP.

Źródło: strona KP PSP w NDM. Polowa izba przyjęć w Nowodworskim Centrum Medycznym

Działania prowadzone wiosną br.

W okresie wiosennego lockdownu (w kwietniu) na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego kilka razy jednostki OSP zajmowały się patrolowaniem wałów przeciwpowodziowych w miejscach narażonych na przebywanie większej liczby ludności (np. tereny wypoczynkowo-spacerowe) gdzie nadawane były przez strażaków komunikaty dotyczące konieczności pozostania w domu. Natomiast w maju br. zostały zarejestrowane 2 przypadki przeprowadzania dekontaminacji pomieszczeń w szkołach. Przypadki dotyczyły szkół w Budach Siennickich i Dębinkach (gmina Nasielsk).

– Chciałbym jeszcze dodać, że drastycznie zwiększyła się statystyka wyjazdów ogółem. Rok 2019 zakończyliśmy z liczbą 1445 interwencji. Obecnie, do dnia 19 listopada mamy już 1614 zdarzeń na koncie, z czego tylko 394 pożary i 118 fałszywych zgłoszeń – podsumowuje T. Wołoszyn.

Jak widać gołym okiem po samych liczbach strażacy mają coraz więcej pracy. W kolejnym wydaniu opublikujemy wywiad z Komendantem Powiatowym PSP w Nowym Dworze Mazowieckim bryg. Stanisławem Brzozowskim, który objął swoje stanowisko w lipcu br., i opowie o swojej pracy w naszym mieście oraz tym jak organizuję pracę strażaków w obecnej, nowej i  niełatwej rzeczywistości.

Bardzo dziękujemy mł. bryg. Tomaszowi Wołoszynowi za pomoc w powstaniu artykułu i udostępnienie danych.  

Małgorzata Mianowicz

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *