Facebook
POWIAT. Strajk sparaliżuje szkoły?

2019-04-05 2:56:10

Na 8 kwietnia zapowiadany jest ogólnopolski strajk nauczycieli. Z ankiet wypełnianych również w szkołach naszego powiatu wynika, że do protestu przyłącza się większość lokalnych placówek. Nauczyciele wyrażają gotowość do strajku, rodzice zastanawiają się, co w tym czasie zrobić z dziećmi, a chyba wszyscy myślą jak w takiej sytuacji przeprowadzić egzaminy na zakończenie szkoły podstawowej i gimnazjum

Nadal nie ma porozumienia między oświatowymi związkowcami a rządem w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Nie wiadomo czy zapowiadany na 8 kwietnia strajk nauczycieli dojdzie do skutku. Jeśli dojdzie, nie wiadomo jak długo potrwa.

Wiadomo natomiast, które placówki wyraziły gotowość lub opowiedziały się za strajkiem. Utworzono nawet specjalną mapę, na której zaznaczane są właśnie te szkoły.

Prawie wszyscy za

W Nowym Dworze Maz. do strajku nie planuje przystąpić jedynie Publiczne Przedszkole nr 1. W gminie Pomiechówek nie dołącza Publiczne Przedszkole “Pod Dębami”. W gminie Zakroczym za protestem są wszystkie trzy szkoły, podobnie w Czosnowie – wszystkie sześć placówek zadeklarowało przyłączenie do strajku. W Nasielsku przyłączy się siedem placówek prowadzonych przez gminę, oprócz przedszkoli. Za strajkiem są również prowadzone przez powiat nasielskie szkoły średnie: Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Zawodowych. Placówki w gminie Leoncin są podzielone; w jednej nauczyciele opowiedzieli się za strajkiem, w drugiej nie, a w trzeciej “wstrzymali się od głosu”.

Ile zarabia nauczyciel?

Wg rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej podwyżki wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2019 roku miały wynieść od 121 zł do 166 zł. Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego domagają się natomiast “(…) wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi o 1000 złotych z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.”

Jedni mówią, że obecne zarobki nauczycieli nie są wcale małe. Dołączają do tego argument m.in. wolnych wakacji. Inni uważają, że zawód nauczyciela jest tak ważny i odpowiedzialny, że powinien być odpowiednio wynagradzany. Ile tak naprawdę zarabia nauczyciel? To wręcz indywidualne kwestie.

Jak podaje portal prawo.pl, w 2019 r. wyliczone na podstawie Karty Nauczyciela i ustawy budżetowej średnie wynagrodzenia nauczycieli wynoszą brutto: 3 045,21 zł dla nauczyciela stażysty, 3380,19 zł dla nauczyciela kontraktowego, 4385,10 zł dla nauczyciela mianowanego i 5603,19 zł dla nauczyciela dyplomowanego.

Nauczyciele zwracają jednak uwagę, że ważna jest kwota minimalnych wynagrodzeń, a nie wynagrodzenie średnie. Dlaczego? I od czego zależy pensja nauczyciela? Składa się na nią wynagrodzenie podstawowe plus dodatki: motywacyjny, za wysługę lat i za wychowawstwo, ewentualnie funkcyjny – dla dyrektorów i ewentualnie kilka pomniejszych, które dotyczą węższego grona nauczycieli. Dla przykładu – nauczyciel zaraz po ukończeniu studiów, stażysta w 2019 roku miał mieć (już po podwyżce) 2538 zł brutto minimalnego wynagrodzenia podstawowego, dyplomowany – 3483 zł brutto. Natomiast wysokość dodatków zależy od budżetu samorządu, czyli od tego w jakim mieście znajduje się placówka. I tutaj rozbieżności między np. miastem Warszawa a małą miejscowością mogą być naprawdę spore.

Co z dziećmi?

Rozmowy między związkowcami a rządem trwają. Istnieje więc szansa, że do strajku finalnie nie dojdzie. Obecnie samorządy, których placówki będą strajkować odbywają spotkania z dyrektorami, na których m.in. planują ewentualne scenariusze na 8 kwietnia i kolejne dni. Wszyscy starają się przede wszystkim doprowadzić do niezakłóconego przebiegu egzaminów ósmoklasistów oraz gimnazjalnych, które mają odbyć się w kwietniu. Wiadomo, że każdy z nauczycieli będzie mógł każdego dnia podpisać się na liście strajkujących. Może więc dojść do sytuacji, że jednego dnia będzie strajkować, a drugiego nie. Taki system może pozwolić rozwiązać problem przeprowadzenia egzaminów. Niestety gorzej wygląda sprawa opieki nad pozostałymi uczniami w czasie strajku.

(..) omówiono różne scenariusze zdarzeń. Na wypadek braku opieki nad dziećmi w placówkach oświatowych, zabezpieczamy pomieszczenia w naszych halach sportowych, ośrodku kultury, bibliotece oraz zespół osób, które przejmą opiekę nad uczniami.

Wójt gminy zobligował dyrektorów szkół do przedstawienia proponowanych działań, mających na celu zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i należytej opieki w dniach strajku.” – informuje Urząd Gminy w Pomiechówku.

W części placówek dyrektorzy czekają do ostatniej chwili, czyli 5 kwietnia i dopiero tego dnia przedstawią rodzicom uczniów informację na temat funkcjonowania w czasie strajku. Wszyscy czekają na porozumienie strony rządowej i związków zawodowych.

Zapłacą strajkującym?

Głos w sprawie zabierają kolejno nasi lokalni włodarze.

(…) w związku z rozpoczynającym się 8 kwietnia strajkiem nauczycieli pragniemy poinformować, że nauczyciele szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski, za każdy dzień strajku otrzymają wynagrodzenie jak za normalny dzień pracy.” – poinformował Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta, z zawodu nauczyciel wychowania fizycznego.

Komunikat na swoim fanpage`u umieścił również Burmistrz Zakroczymia Artur Ciecierski, również niegdyś nauczyciel: “Jako samorządowiec uważam, że strony powinny zrobić wszystko, aby do strajku nie doszło. Negocjacje powinny polegać na tym, aby strony zrezygnowały częściowo ze swoich warunków. Dopóki jest czas należy rozmawiać jeśli jednak dojdzie do strajku informuję, że zgodnie z przepisami prawa pracownik traci prawo do wynagrodzenia. Nie ma zatem podstaw abyście za ten okres otrzymali wynagrodzenie. Jednak z pełną odpowiedzialnością zaręczam, że bez względu na okres strajku pula środków przeznaczonych na Wasze wynagrodzenie nie zostanie zmniejszona. Mam już rozwiązanie w jaki sposób zrekompensować Wam utracone dochody.” – zapowiedział.

[aktualizacja 5.04.2019]

Niestety mimo kolejnych prób, na dzień 5 kwietnia nie doszło do porozumienia między związkowcami a rządem. W całej Polsce odwoływane są lekcje i zajęcia w przedszkolach. Również w naszym powiecie.

Dzisiaj rano informację na temat strajku opublikował na swojej stronie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Maz.: “(…) Jeżeli nie jesteście Państwo w stanie zapewnić dzieciom opieki, szkoła będzie w tych dniach prowadzić zajęcia opiekuńcze w ograniczonym zakresie. Akcja strajkowa nie obejmuje Żłobka i Przedszkola!(…)”.

Podobne informacje znalazły się na stronach internetowych pozostałych szkół, które zapowiedziały udział w strajku. Komunikaty rozesłały również Urzędy.

“Szanowni Nauczyciele będący na emeryturze zwracam się z uprzejmą prośbą zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla przedszkolaków i uczniów w naszych szkołach. Jeśli czas i zdrowie pozwoli zachęcam do zgłaszanie się do Dyrektorów Szkół i poprowadzenia w formie wolontariatu zajęć opiekuńczo-wychowawczych.(…)” – apeluje Urząd Gminy w Czosnowie.

Rodzicom polecamy śledzić na bieżąco strony internetowe szkół lub zasięgać konkretnych informacji w placówkach. Dyrektorzy szkół byli przez samorządy obligowani do przedstawienia scenariusza alternatywnych form opieki na czas strajku.

Co ważne, wygląda na to, że egzaminy ósmoklasistów (15-17 kwietnia) oraz gimnazjalne (10-12 kwietnia) odbędą się w terminie

 

M.A.

Comments

comments

2 komentarze

  1. Konrad odpowiedz

    Wybierając zawód nauczyciela kandydat lub kandydatka znają wysokość wynagrodzenia . Jeżeli chce ktoś zarabiać duże pieniądze powinien wcześniej zastanowić się jaki zawód przyniesienie większe korzyści
    Poza tym ilość wolnego czasu jest niespotykaną w innych zawodach a czas rzeczywistej pracy jest mniejszy niż w innych zawodach. Często słyszę że uczeń nierozumie omawianego materiału podczas lekcji ale gdy ten sam nauczyciel udzieli jemu korepetycji odpłatnie wiedza dociera bez “przeszkód”

  2. Leszek odpowiedz

    Tak trzymać!
    To się musi udać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *