POWIAT. Pierwsze Komunie Św. dopiero po wakacjach

2020-04-15 3:52:42

W związku z utrzymującą się kwarantanną spowodowaną epidemią koronawirusa Diecezja Płocka oraz Warszawsko-Praska wydały oficjalny komunikat dotyczący tegorocznych Pierwszych Komunii Św., Rocznic oraz Odnowień Przyrzeczeń Chrztu Świętego

Poniżej zamieszczamy komunikat Wydziału Katechetycznego w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego:

Uprzejmie przekazuję, w porozumieniu z Biskupem Płockim, po konsultacjach z kapłanami i katechetami, mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii, że uroczystości Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego, zostały przeniesione na okres powakacyjny, gdy przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie szkół i parafii. Decyzja podyktowana jest dobrem i bezpieczeństwem dzieci oraz ich najbliższych a także godnym przeżyciem tych ważnych uroczystości. Nową datę uroczystości ustala proboszcz parafii w porozumieniu z rodzicami dzieci, które się do nich przygotowują. Instrukcja o Pierwszej Spowiedzi oraz Komunii Świętej dzieci XLIII Synodu Diecezji Płockiej przypomina, że „odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są rodzice”. W obecnej sytuacji tymczasowego zawieszenia w parafiach spotkań formacyjnych oraz ograniczonego kontaktu z katechetami, słowa te są szczególnie aktualne. W związku z tym prosimy rodziców, aby troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary – informuje Ks. Marek Wilczewski, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Płockiej.
W naszym powiecie do Diecezji Płockiej należą parafie: pw. św. Maksymiliana Kolbego
w Nowym Dworze Maz. (Modlin Stary), pw. Św. Barbary w Modlinie Twierdzy, pw. Św. Józefa w Zakroczymiu, pw. Św. Anny w Pomiechowie, pw. Św. Katarzyny w Starych Pieścirogach, pw. Św. Wojciecha w Nasielsku, pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie, pw. Św. Rocha w Cieksynie, pw. Św. Mateusza w Smoszewie.

Natomiast Diecezja Warszawsko-Praska (do której należą parafie z gmin Czosnów oraz Leoncin), zostawiają w gestii Proboszczów oraz rodziców dzieci kiedy Pierwsze Komunie oraz Rocznice miałyby się odbyć, z zaznaczeniem, aby był to okres kiedy dzieci wrócą już do szkół.

W związku z licznymi pytaniami osób świeckich, kierowanymi do Kurii, dotyczącymi Pierwszych Komunii Świętych oraz Rocznic informujemy, że władze diecezjalne nie będą ingerować w ustalanie terminów tych uroczystości. Decyzje w sprawie przełożenia i ustalenia nowych terminów po ustaniu epidemii podejmują Księża Proboszczowie w porozumieniu z katechetami i rodzicami dzieci. Uroczystości tych nie należy organizować do czasu powrotu dzieci do szkół – informuje ks. dr Dariusz Szczepaniuk, kanclerz Kurii.

Ewa Gruszka.

 

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *