POWIAT. Opłaty lokalne nie wszędzie takie same

2022-02-10 2:09:16

W której gminie obowiązują najniższe a w której najwyższe podatki od nieruchomości? Ile trzeba zapłacić za wywóz odpadów komunalnych? Wzięliśmy pod lupę aktualnie obowiązujące stawki


W naszej analizie wzięliśmy pod uwagę tylko niektóre opłaty lokalne, te na które mają wpływ wybrani przez mieszkańców radni.

Podatek od budynków

Stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok w większości gmin powiatu są zbliżone. 0,85 zł za m² powierzchni budynku mieszkalnego zapłacą mieszkańcy w gminach: Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk oraz Zakroczym. Nieco więcej, bo 0,89zł/m² obowiązuje w gminie Czosnów. Za to niższa stawka obowiązuje w Pomiechówku – 0,80 zł/m², a mieszkańcy gminy Leoncin płacą prawie połowę mniej, bo 0,46zł/m² powierzchni użytkowej zajmowanego budynku mieszkalnego.
Jeśli natomiast w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza to stawki podatku znacznie wzrastają: Leoncin – 18,81 zł/m², Nowy Dwór Maz. – 24,84 zł/m², 25 zł z metra kwadratowego zapłacą mieszkańcy gminy Nasielsk, w Zakroczymiu stawka wynosi 25,70 zł a w Pomiechówku i Czosnowie 25,74 zł.
Należy pamiętać, że jeszcze inne stawki obowiązują od budynków np. zajętych na prowadzenie działalności związanej z obrotem kwalifikowanych materiałów siewnych czy przeznaczonych na ośrodki lecznicze lub dla prowadzenia działalności organizacji pożytku publicznego. Jednak nie są to powszechnie stosowane stawki, dlatego nie znalazły się w naszym zestawieniu.

Podatek od gruntów

Za zajmowane grunty przeznaczone na prowadzenie działalności, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków stawki podatku wynoszą: Nowy Dwór Mazowiecki – 0,99 zł/m²; Nasielsk – 1,00 zł/m²; Zakroczym, Czosnów i Pomiechówek – 1,03 zł/m². Najtaniej jest w gminie Leoncin – 0,91 zł za m²gruntu. Za pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego zostały przyjęte stawki: Nasielsk – 0,40 zł/m²; Nowy Dwór Mazowiecki – 0,52 zł/m²; Czosnów, Pomiechówek i Zakroczym – 0,54 zł/m². Najniższa stawka obowiązuję w gminie Leoncin – 0,35 zł/m² gruntu.
W przypadku gruntów wyróżnia się również inne stawki np. od gruntów pod wodami powierzchniowymi (jeziora, zbiorniki sztuczne) oraz grunty na obszarach objętych rewitalizacją. Jednak są to przypadki szczególne, których również nie analizujemy z uwagi na marginalne występowanie.
Podatki od nieruchomości opłaca się raz w roku na podstawie decyzji podatkowej wystawionej przez gminę. Płatność można rozłożyć na 4 raty.

Stawki za wywóz śmieci

Każda gmina we własnym zakresie prowadzi politykę gospodarowania odpadami komunalnymi.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579 ze zm.) od 1 stycznia 2021r. każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Dotyczy to zarówno właścicieli domów jednorodzinnych jak i mieszkańców budynków wielorodzinnych. Stawki za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalane są w uchwałach rad miejskich/gminnych. Obowiązują też stawki podwyższone w przypadku stwierdzenia niedopełnienia obowiązku segregacji odpadów.

Ile płacą mieszkańcy naszego powiatu?

W gminach Nowy Dwór Mazowiecki oraz Leoncin opłata wynosi 30 zł na miesiąc od jednej osoby zgłoszonej w deklaracji. Opłata podwyższona to kwota 60 zł. W Nowym Dworze Maz. z roku na rok rośnie liczba osób zgłoszonych w deklaracjach „śmieciowych”. W roku 2020 zgłoszono 25 600 osób, a już w następnym roku zadeklarowało się 26 007 mieszkańców.
W gminie Czosnów obowiązuje stawka 32 zł za osobę, a kwota podwyższona jest dwukrotnie większa.
Mieszkańcy gminy Pomiechówek płacą 29 zł od osoby w miesiącu i 58 zł jeśli nie dopełnią obowiązku selektywnej zbiórki.
W gminie Zakroczym mieszkańcy płacą najmniej, bo 28 zł od osoby, ale stawka podwyższona wynosi trzykrotność stawki podstawowej czyli 84 zł. Jednak jak się okazało w poprzednim roku gmina Zakroczym z własnego budżetu musiała dołożyć kwotę ok. 70 tys. zł do systemu gospodarowania odpadami – pomimo tego faktu stawki nie zostały podwyższone na rok bieżący. Burmistrz Artur Ciecierski zapowiada, że urzędnicy bacznie przyjrzą się deklaracjom składanym przez mieszkańców i zrobią wszystko, by system uszczelnić.
W gminie Nasielsk stawka śmieciowa jest najwyższa, wynosi 35 zł od osoby w miesiącu. W przypadku braku segregacji opłata wzrasta do 140 zł(!) od osoby w miesiącu. Obowiązują tu zniżki w wysokości 15%, jeśli na posesji jest kompostownik i odpady bio są zagospodarowane we własnym zakresie.

Gdzie najtaniej, gdzie najdrożej

Jeśli przyjmiemy sobie statystyczną rodzinę Nowaków składającą się z 4 osób i mającą w posiadaniu 100 m² dom na działce o powierzchni 1000 m², gdzie nie jest prowadzona działalność gospodarcza to okazuję się, że rocznie za podatki i wywóz śmieci (bez zniżki za bio) najwięcej Nowakowie zapłacą mieszkając w gminie Nasielsk i Czosnów – będzie to kwota 2165 zł. And…the winner is… Leoncin, gdzie Nowakowie wydadzą na podatki i śmieci 1836 zł rocznie.
A przecież to dopiero wierzchołek góry lodowej kosztów ponoszonych na utrzymanie.

M. Mianowicz

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *