Facebook

POWIAT NOWODWORSKI. Plaga cofniętych liczników

2020-01-26 6:38:46

Policjanci wydziału ruchu drogowego komendy powiatowej policji w Nowym Dworze Mazowieckim, ujawniają coraz więcej przypadków cofniętych liczników. Od 1 stycznia 2020 r. ingerencja we wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego jest przestępstwem, zagrożonym karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności

Już 2 stycznia około godz. 16:00 policjanci nowodworskiego ruchu drogowego, w Borkowie (gm. Nasielsk), zatrzymali do kontroli Opla Corsę. Podczas wykonywanych czynności okazało się, że faktyczny stan licznika jest cofnięty o 71 500 km w porównaniu z zapisem w centralnej ewidencji pojazdów. Na miejscu wykonano oględziny pojazdu oraz dokumentację. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzone będą przez komisariat policji w Nasielsku, pod nadzorem pułtuskiej prokuratury. Nie był to jednak odosobniony przypadek.

Jak się okazuje, w ciągu 3 tygodni od wejścia nowego prawa w życie, nowodworscy policjanci wielokrotnie ujawniali cofnięte liczniki. Rekordzista z Cybulic Małych (gm. Czosnów) miał cofnięty licznik aż o 295 000 km!

INFORMUJEMY!

Od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z art. 306 a Kodeksu Karnego

Zmiana wskazania drogomierza lub ingerencja w prawidłowość jego pomiaru

§ 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

st. asp. Joanna Wielocha

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *