Facebook
POWIAT. Nowa linia kolejowa podzieliła gminy

2021-07-15 12:23:44

Zakończyły się konsultacje społeczne organizowane w związku z projektem “Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia-Nasielsk (Kątne/Świercze)”. Głos zabrali mieszkańcy i samorządowcy m.in. Nowego Dworu Maz., Pomiechówka i Nasielska, którzy przedstawili swoje uwagi i wybrali, który wariant przebiegu nowej linii kolejowej biegnący przez nasz powiat jest wg nich najlepszy – dla każdego inny

Kolej chce zapewnić możliwość przejazdu większej liczby pociągów oraz skrócić czas podróży z podwarszawskich powiatów do stolicy. W tym celu zleciło opracowanie studium wykonalności, które ma określić możliwości techniczne oraz szczegółowe rozwiązania i szacowane koszty koniecznych inwestycji. Analizą ma być objęta m.in. budowa nowych torów z Warszawy Choszczówki do miejscowości Kątne/Świercze koło Nasielska. Chodzi o zwiększenie prędkości pociągów poprzez skrócenie obecnych tras klejowych przez omijanie odcinków, które są kręte i niepotrzebnie wydłużają drogę. Dlatego nowa trasa miałyby omijać Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki i ostre zakręty w rejonie Modlina i Pomiechówka. Przewidziano również rozdzielenie ruchu dalekobieżnego (szybszego) od aglomeracyjnego, na którym jest znacznie więcej przystanków. Planuje się też budowę  nowych stacji.

Pierwszy etap konsultacji odbył się kilka miesięcy temu. Wtedy zaprezentowano trzy warianty (1, 2, 3) nowej trasy kolejowej. Później przedstawiono łącznie siedem wariantów, a więc do tych wcześniejszych dołożono nowe (4, 5, 6). Warianty te są pokłosiem uwag wniesionych przez mieszkańców podczas poprzednich konsultacji. Ostatni (7) wariant  korytarza jest propozycją rozbudowy istniejącej linii kolejowej nr 9  na odcinku Warszawa Praga-Nasielsk, poprzez dodanie 4 toru na istniejącej trasie. Jak tłumaczą kolejarze: korytarze 6 oraz 7 nie spełniają wymogów realizacji projektu w zakresie parametrów technicznych linii, więc de facto możemy wybierać jedynie z 5 zaprezentowanych wariantów.

Konsultacje drugiej tury trwały do 7 lipca. Przeprowadzała je firma DATABOUT Sp. z o.o. na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Konsultacje odbywały się za pośrednictwem spotkań on-line oraz ankiet.

W dyskusję licznie włączyli się mieszkańcy, ale i włodarze naszych gmin, którzy mają odmienne zdania w temacie wyboru najbardziej korzystnego wariantu.

Nasielsk za wariantami 3 i 5

–  Z przeprowadzonej analizy proponowanych tras korytarzy oznaczonych cyframi; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wynika, że szczególnie niekorzystnie dla naszej Gminy wyznaczono korytarze w wariantach nr 1, 2, 4. W tych trzech wariantach duża część obszaru Naszej Gminy zostanie zamknięta pomiędzy dwoma torowiskami linii istniejącej i nowoprojektowanej. Będą to swoistego rodzaju “kleszcze”, które mogą spowodować znaczącą ingerencję w życie społeczne i gospodarcze mieszkańców Gminy Nasielsk – informował na koniec czerwca Burmistrz Ruszkowski. – Działając zatem racjonalnie, warto naszymi opiniami wyrażonymi w ramach konsultacji społecznych poprzeć zaproponowane warianty korytarzy nr 3 i nr 5, które to w minimalnym stopniu przecinają obszar Naszej Gminy, jednocześnie nakładając się na siebie.

W gminie Nasielsk przygotowano ponad 2 000 ankiet w wersji papierowej do przekazania mieszkańcom. Trafiły one do sołtysów, szkół i przedszkoli oraz jednostek organizacyjnych gminy. Do urzędu wróciły 542 wypełnione formularze, które 7 lipca Burmistrz Bogdan Ruszkowski przekazał przedstawicielce firmy DATABOUT, Magdalenie Olejnik.

Nowy Dwór za nr 7

Do udziału w konsultacjach mocno zachęcał też Burmistrz Nowego Dworu Jacek Kowalski. Regularnie przypominał o możliwości wypełniania ankiet m.in. na swoim profilu społecznościowym. Pokusił się również o spotkanie z Wójtem Gminy Wieliszew – Pawłem Kownackim i Wójtem Gminy Jabłonna – Jarosławem Chodorskim. – Wspólnie przyznaliśmy, że korytarz nr 7 jest najkorzystniejszy dla naszych gmin – podsumował na facebook`u Burmistrz Kowalski.

Pomiechówek nie akceptuje żadnego z wariantów

Natomiast włodarzom Pomiechówka zarzucano zbyt dużą bierność w walce o najkorzystniejszy dla mieszkańców wariant torów. Urząd Gminy uspokoił zainteresowanych przypominając, że już zajął stanowisko w sprawie i nadal je podtrzymuje. “Nasze stanowisko jest w tej sprawie niezmienne od w grudnia 2020 roku, kiedy po raz pierwszy konsultowaliśmy projekt z mieszkańcami i odnieśliśmy się do proponowanych rozwiązań. W ostatnich dniach po raz kolejny potwierdziliśmy nasze stanowisko, uzupełniając je o spostrzeżenia dotyczące przebiegu korytarza 7.”

5 lipca Wójt Dariusz Bielecki wystosował pismo do firmy DATABOUT Sp. z o.o., w którym szczegółowo opisał swoje i mieszkańców zdanie.

Korytarz 1 i 2 podzieli na dwie części miejscowość Stare Orzechowo, korytarz 3, 5 i 6 miejscowość Czarnowo, natomiast korytarz 4 miejscowość Kikoły. W dokumentach planistycznych Gminy Pomiechówek, w tym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Orzechowo, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarnowo oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kikoły, tereny, po których miałyby przebiegać korytarze, przewidziane są m.in. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.” – pisze Wójt Bielecki“Kategorycznie podkreślam, że w mojej ocenie nie do zaakceptowania jest również korytarz 7, polegający na rozbudowie istniejącej linii kolejowej nr 9 do czterech torów od stacji Warszawa Praga do Nasielska. (…) Wyburzenia posesji zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej spowodują dramaty mieszkańców Gminy, którzy poniosą najwyższą cenę – stracą dach nad głową i dorobek całego życia.”

Swoje stanowisko w sprawie wójt podsumował: “Ewentualne kilkuminutowe oszczędności czasu pasażerów są w mojej ocenie nieadekwatne do strat społeczno- ekonomicznych, jakie mogą przynieść.”

Przed firmą DATABOUT Sp. z o.o. nie lada wyzwanie, żeby wyciągnąć wnioski po tak burzliwych i budzących zainteresowanie konsultacjach. Jak widać, nie ma wariantu przebiegu nowej trasy, który byłby odpowiedni dla wszystkich. Co dalej z planowaną rozbudową kolei? Będziemy informować na bieżąco.

red.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *