POWIAT. Nie dla wszystkich starczy sprzętu do e-nauki

2020-04-15 1:10:13

Zgodnie z najnowszymi rozporządzeniem, co najmniej do 26 kwietnia przedszkola, szkoły i uczelnie pozostaną zamknięte. Dzieci nadal będą pobierać obowiązkową naukę w systemie zdalnym

1 kwietnia ruszył projekt “Zdalna Szkoła” prowadzony przez Ministerstwo Cyfryzacji. Projekt pozwala samorządom jako organom prowadzącym szkoły składać wnioski o przyznanie bezzwrotnych środków na zakup sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu dla najbardziej potrzebujących. W skali całego kraju do podziału jest 186 mln zł.

Już 6 kwietnia Burmistrz Zakroczymia Artur Ciecierski przekazał wiadomość, że zamówiony sprzęt komputerowy w postaci 19 laptopów dotarł na miejsce i będzie rozdysponowany wśród najbardziej potrzebujących uczniów. Po zakończeniu zdalnej nauki komputery trafią do szkół i będą wykorzystywane w pracowniach informatycznych lub do innych celów dydaktycznych.

Również w Nowym Dworze Mazowieckim samorządowcy złożyli wniosek o przyznanie środków na zakup sprzętu potrzebnego do e-edukacji. “Według Ministerstwa Cyfryzacji możemy się ubiegać o 100 000 złotych na zakup laptopów, tabletów i dostępów mobilnych do internetu. Wg sugestii ministerstwa wartość jednego laptopa nie powinna przekraczać 3 500 zł. Zakładając taką przybliżoną cenę zakupu to dofinansowanie wystarczyłoby na ok. 30 szt. laptopów. Mamy jednak nadzieję, że uda się nam kupić sprzętu więcej i przy tym dobrej jakości. Mimo wszystko nie wystarczy to na zaspokojenie wszystkich potrzeb związanych ze zdalnym nauczaniem. Zebrane ze szkół szacunki potrzeb to ponad 100 laptopów i ponad 50 tabletów. Obsłużymy więc tylko najbardziej potrzebujących – napisał w odpowiedzi na nasze zapytanie sekretarz gminy, Jacek Gereluk.

Szkoły średnie, których organem prowadzącym jest Starostwo, również zostaną doposażone w narzędzia do zdalnej nauki. Z zebranych przez Starostwo informacji wynika, że zapotrzebowanie wśród uczniów kształtuje się na poziomie 70 sztuk komputerów. Również 6 nauczycieli zgłosiło potrzebę wypożyczenia sprzętu. Wnioskowana przez Starostwo kwota na zakupy to prawie 80 000 zł. Zestawiając wysokości wnioskowanych kwot z ilością potrzebnego sprzętu, widać wyraźnie, że niestety nie wszystkie potrzeby zostaną zaspokojone, ale część dzieci i pedagogów już teraz może cieszyć się z pomocy, którą otrzymała.

MM / fot. Facebook Artur Ciecierski Burmistrz Zakroczymia

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *