POWIAT. Młodzież do Rady Powiatu

2019-09-01 10:04:42

W dniu 28 maja br., Komitet Społeczny “Przedsiębiorczy Nowodworski”, na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, zwrócił się do starosty nowodworskiego, pana Krzysztofa Kapusty z inicjatywą powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego, jako ciała opiniodawczo – doradczego

Kiedy, jak nie teraz – w czasie trwającej kampanii wyborczej do Parlamentu, nie rozmawiać o większych kompetencjach dla młodzieży w kontekście uczestnictwa w życiu publicznym? Z pomysłem utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu wyszedł Komitet Społeczny “Przedsiębiorczy Nowodworski”, na czele z Panem Grzegorzem Żeberkiem.

Propozycja powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego wynika z założenia, że dobrze działający samorząd jest wtedy, gdy jego mieszkańcy zainteresowani są sprawami lokalnymi. Jestem przekonany, że systematyczna troska o sprawy naszej społeczności, interesowanie się nimi oraz konsultowanie działań władz lokalnych, są gwarantem tego, iż decyzje podejmowane przez urzędników będą zgodne z oczekiwaniem ich adresatów. Uważam, że szczególnie ważne jest, aby młodzież naszego powiatu włączyć do procesu konsultacji. Jednym ze sposobów zainteresowania młodzieży sprawami lokalnymi i systematycznego zaangażowania w życie swojej społeczności jest powołanie, a następnie działalność Młodzieżowej Rady – mówi o inicjatywie jej pomysłodawca, Grzegorz Żeberek.

Młodzieżowa Rada jest instytucją, która ma zapewnić młodzieży udział w procesie podejmowania decyzji, dotyczących spraw związanych z jej grupą wiekową na terenie powiatu.

Ukonstytuowanie Młodzieżowej Rady pozwala na dialog między młodzieżą, a przedstawicielami Rady Powiatu, Starostą, urzędnikami, co w mojej ocenie przyczyni się do zwiększenia skuteczności podejmowanych działań i rozwiązań – dodaje G. Żeberek.

Organizacja i działanie Młodzieżowej Rady ma nieść za sobą wiele wymiernych korzyści, m.in.: Kampania wyborcza znacznie ożywi szkołę oraz stworzy okazję do dyskusji nad problemami młodzieży i sytuacją szkoły. Praca Młodzieżowej Rady włączy ją w życie społeczności lokalnej oraz ułatwi współpracę między uczniami. Dla władz powiatu, dzięki możliwości konsultacji, funkcjonowanie MR to zwiększenie efektywności i trafności działań prowadzonych na rzecz młodzieży.

Tym samym dla młodzieży to:

– możliwość realizowania pomysłów uatrakcyjniających życie w społeczności lokalnej;

– lepszy przepływ informacji pomiędzy młodzieżą a władzami powiatu;

– możliwość komunikowania swoich potrzeb i problemów;

– wzrost wpływu na decyzje podejmowane przez urzędników dotyczące młodzieży;

– adekwatność decyzji podejmowanych przez urzędników, dzięki uwzględnieniu opinii młodzieży.

Ponadto, powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu to również  wypełnienie zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym, o charakterze ponadgminnym, w zakresie edukacji publicznej o zasadach funkcjonowania w samorządzie, samodzielności oraz odpowiedzialności za swoje środowisko lokalne.

– Chciałbym jeszcze przypomnieć, iż Młodzieżowe Rady Powiatu funkcjonują już od wielu lat w przestrzeni samorządów lokalnych. Powoływane na podstawie uchwały rady powiatu określającej jej statut, kompetencje, zasady działania, a także regulamin oraz tryb wyborów stanowią doskonałe przedstawicielstwo młodzieży o charakterze konsultacyjnym. W opinii Pana Starosty, propozycja jest ciekawa i warta uwagi. Podczas rozmowy wskazał przełom sierpnia i września jako czas na konsultacje z dyrektorami szkół. Nie mam jeszcze informacji czy coś się w przedmiocie zadziało – mówi G. Żeberek.

Nie ulega wątpliwościom, że powołanie Młodzieżowych Rad to będzie również dobra okazja do tego, aby zaktywizować młodzież do uczestnictwa w życiu publicznym, a także poszerzenie wiedzy na temat swojej miejscowości, gminy czy powiatu, poznania ich kompetencji oraz problemów. Kto wie, a może również w przyszłości sprawdzenia się w “seniorskiej” radzie gminy czy powiatu?

Ewa Gruszka

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *