POWIAT. Miliony z UE

2021-10-13 12:10:41

Mazowsze jest na ostatnim etapie wydatkowania funduszy z Unii Europejskiej. Do tej pory udało się zaangażować już 93% środków. Ilościowo najwięcej umów w subregionie warszawskim zachodnim zawarła gmina Nowy Dwór Mazowiecki, wartościowo gmina Pomiechówek


W subregionie warszawskim zachodnim podpisane zostały w sumie 573 umowy. Wartość projektów to ponad 1 mld zł, z czego wsparcie z UE przyznane przez samorząd Mazowsza wyniosło ponad 657 mln zł.
Do tej pory władze województwa podpisały już 5,5 tys. umów na realizację projektów w ramach RPO WM 2014-2020. Wkład UE wynosi już niemal 8 mld zł.
– Dzięki funduszom europejskim nasz region w ostatnich latach rozwija się dynamicznie i stabilnie. Te środki pozwalają nie tylko na realizację milionowych inwestycji w infrastrukturę, edukację czy rozwój przedsiębiorstw, ale miały także ogromne znaczenie w trakcie pandemii COVID-19 – mówi marszałek Adam Struzik.
Na co pozyskano pieniądze?
W subregionie warszawskim zachodnim najwięcej dofinansowanych działań dotyczy obszaru innowacji i przedsiębiorczości – 253 podpisane umowy na 71 mln zł wsparcia, edukacji – 64 umowy na 34 mln zł oraz gospodarki niskoemisyjnej – 62 umowy na aż 275 mln zł.
W dalszej kolejności znalazły się projekty związane z działalnością badawczo-rozwojową – 56 umów na 58 mln zł, wspieraniem włączenia społecznego i walką z ubóstwem – 50 umów na 45 mln zł, gospodarką przyjazną środowisku – 28 umów na 49 mln zł, wzrostem e-potencjału – 26 umów na ponad 50 mln zł, rozwojem rynku pracy – 26 umów na ponad 43 mln zł oraz jakością życia – 8 podpisanych umów na ponad 32 mln zł.
Nasze samorządy wśród najskuteczniejszych
W subregionie warszawskim zachodnim samorządy lokalne realizują w sumie 203 projekty, a przedsiębiorcy – 355 projektów. Samorządy pozyskały łącznie 497,1 mln zł, a przedsiębiorcy 139,2 mln zł.
Najwięcej projektów realizuje powiat nowodworski, który podpisał 15 umów na dofinansowanie w wysokości niemal 19 mln zł. Na kolejnych miejscach znalazła się gmina Nowy Dwór Mazowiecki – 12 umów na 27,8 mln zł oraz gmina Grodzisk Mazowiecki – 12 umów na niemal 43 mln zł.
Pod względem wysokości pozyskanych środków liderem jest gmina Pomiechówek, która z UE otrzymała 83,8 mln zł na 10 projektów.
W jakie projekty zaangażowano pozyskane środki?
Największe projekty zrealizowane dzięki wsparciu w UE w latach 2014-2020 w naszym regionie to:
– przygotowanie terenów inwestycyjnych w Nowym Modlinie w gminie Pomiechówek w celu nadania im nowych funkcji społecznych i gospodarczych – 34 mln zł;
– rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy – 28 mln zł;
-redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części warszawskiego obszaru funkcjonalnego przez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych (gm. Grodzisk Mazowiecki) – 27 mln zł;
– poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź” – 19,4 mln zł;
– redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF przez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych (gm. Michałowice) – 19,4 mln zł;
– budowa parkingów „Parkuj i jedź” w Pruszkowie, Piastowie oraz gminie Michałowice – 15,3 mln zł;
– promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej przez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice – 12,9 mln zł;
– odnawialne źródła energii w gminie Jaktorów – 7,8 mln zł.
Stan danych przedstawionych w tekście na 1 września 2021 r. Informacje pochodzą z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

opr. M. Mianowicz

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…