POWIAT. Księża zmieniają parafie

2019-05-29 11:20:16

Diecezja Płocka ogłosiła zmiany personalne duchownych. Nominacje na proboszczów wchodzą w życie z dniem 1 lipca, a zmiany wikariuszowskie – 22 sierpnia

Zmieni się dotychczasowy proboszcz parafii pw. bł. ks. J. Popiełuszki w Nunie (gm. Nasielsk). Ks. kan. mgr Tadeusz Jabłoński z dniem 1 lipca zostaje nominowany proboszczem parafii pw. św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej. Jego miejsce zajmie aktualny proboszcz par. pw. św. Bartłomieja w Zeńboku, ks. mgr Waldemar Marciniak. Ks. mgr Tadeusz Jabłoński został 30 kwietnia odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku.

Od 22 sierpnia w parafii pw. św. Rocha w Cieksynie posługę będzie niósł ks. mgr Łukasz Chruściel – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu. Natomiast dotychczasowy wikariusz ks. mgr Piotr Pieczewski został dostał przeniesienie do parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku.

Zmiany czekają również parafię pw. św. Anny w Pomiechowie. Ks. mgr Dariusz Żuławnik, dotychczasowy wikariusz został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu. Do Pomiechowa trafi natomiast ks. mgr Arkadiusz Czubakowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku oraz ks. mgr Damian Jabłoński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie.

Nominację na nową parafię otrzymał także ks. mgr Adam Kowalski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim (Twierdza Modlin). Zostanie on wikariuszem parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu. Do Modlina twierdzy skierowany na to miejsce został ks. mgr Paweł Sobiecki, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie.

Red.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *